Generálny riaditeľ IOM António Vitorino

Spoločenská súdržnosť: Uznanie, že migrácia je prínosom pre všetkých

Keď hovoríme o migrantoch, príliš často sa pristihneme pri tom, že musíme hovoriť o mimorianych ťažkostiach, pretože sme v zajatí krízového naratívu.

Tí, ktorí sa ocitli v detencii v Lýbii, prevádzaní v kamiónoch, mali víziu nového života ďaleko od zlyhávajúcich štátov, konfliktov a katastrof.

Dnes je medzinárodný deň migrantov, deň na pripomenutie týchto ľudí a zdôraznenie potreby rešpektovať práva a dôstojnosť všetkých. Organizácia Spojených národov určila tento deň na to, aby sme si pripomenuli odhadovaných 272 miliónov migrantov, ktorí sú súčasťou našej dnešnej spoločnosti.

Je to tiež príležitosť na uznanie veľkorysosti prijímajúcich spoločností, ktoré podporujú tých, čo prichádzajú s málom alebo úplne bez prostriedkov a majetku. V Kolumbii, Nemecku a po celom svete sme svedkami príkladov komunít, ktoré sa podelili o svoje domovy a životy s tými, ktorí majú menej šťastia. Mnohé z komunít, do ktorých migranti vstupujú, sú samé o sebe krehké, s obmedzenými zdrojmi a problémami prosperovať.

Medzinárodná organizácia pre migráciu sa rozhodla venovať tohtoročný medzinárodný deň migrantov spoločenskej súdržnosti, aby tak ocenila nielen migrantov, ale aj komunity, v ktorých sa im darí. Naša spoločnosť nie je statická. Naša sieť komunít sa zoči voči zmenám neustále rozdeľuje a buduje, či už je to v dôsledku ekonomického úpadku, starnutia obyvateľstva alebo napätia kvôli rôznym politickým svetonázorom.

Keď hovoríme o migrácii, príliš často diskutujeme o tom, či je dobrá alebo zlá, stojí priveľa alebo sa sa nevypláca a presnom prínose migrantov do nášho života. Ale pozerať sa na migráciu z účtovného hľadiska znamená zredukovať ju na maličký výsek obrovského celku. Je to vyvíjajúca sa, často komplikovaná ale zároveň neoddeliteľná súčasť našej spoločnosti, ktorá ju obohacuje mnohými – často nehmotnými spôsobmi.

Príliš často zabúdame, že migranti už sú tichou súčasťou nášho života. Ich prínos je votkaný do každodenných kontaktov. Niektorí sú študenti nadobúdajúci nové zručnosti. Iní pracovníci ponúkajúci svoju expertízu za lepšiu mzdu alebo väčšie príležitosti. Niektorí sú príbuzní, ktorí sa pridali k svojim blízkym, aby sa o nich postarali a začali novú kapitolu vlastného života.

Mnohí migrati prekročili neďalekú hranicu kvôli príležitostiam v krajinách, ktoré sa od ich domovov príliš neodlišujú. Čoraz častejšie sme svedkami rutinného prechodu hraníc, keď migranti žijú na jednej strane a pracujú na druhej. Iní prekonávajú celé svetadiely a oceány a podstupujú obrovské riziko – pridajú sa k novej spoločnosti hovoriacej iným jazykom, s inou náboženskou tradíciou, iným jedlom a inými kultúrnymi normami. Riskujú naozaj veľa, aby medzi nami uspeli. Migranti sa musia zmeniť, aby boli schopní vysporiadať sa s výzvou prispôsobenia sa novému spoločenskému a kultúrnemu prostrediu a prijať hodnoty – napríklad rovnosť pohlaví – komunít, do ktorých vstúpili. Vzájomný rešpekt voči rôznym presvedčeniam je základom spoločenskej súdržnosti, ktorá je na osoh všetkým.

Tie komunity, ktoré oceňujú zmenu a prispôsobia sa jej, prekvitajú. Migranti sú neoddeliteľnou a vítanou súčasťou tej zmeny. Migranti sa môžu tiež stať – často prekvapivo – majstrami nezlomnosti v zlých časoch, keď komunity zažívajú nečakané šoky, vrátane environmentálnej zmeny a katastrof, nezamestnanosti a politických nepokojov.

Ale komunity sa nemôžu prispôsobiť samé. Potrebujú podporu vlád a organizácií, ako je IOM, aby bolo zabezpečené primerané poskytovanie verejných služieb, jazykovej podpory, ľudského kapitálu a širšieho posilenia komunitnej infraštruktúry.

Dnešné politické prostredie je výzva. Migranti sú často ľahkým únikom pred riešením problémov spoločnosti. Preto v tento deň musíme neustále pripomínať medzinárodnej komunite realitu – historickú aj súčasnú – ak dobre riadená migrácia funguje, uzavrené spoločnosti sa môžu otvoriť a politické napätie zmizne.

Či žijeme, pracujeme, milujeme alebo budujeme, robíme tak spolu.


Viac informácií o Medzinárodnom dni migrantov: https://www.iom.int/migrantsday

0
0
0
s2smodern