fbpx

Migračné informačné centrum IOM (MIC) pripravilo sériu podujatí Welcoming Slovakia, na ktorých cudzinci získavajú praktické a užitočné informácie o živote na Slovensku. Prebieha tu tiež vzájomné spoznávanie, zdieľanie informácií a kultúrna výmena medzi komunitami cudzincov a slovenskou verejnosťou, ktoré sa na podujatiach stretávajú.

IOM - Welcoming Slovakia - značka podujatí Migračného informačného centra IOM

Od začiatku roka 2017 sa zatiaľ uskutočnilo päť takýchto podujatí: veľkonočný workshop pre rodiny z rusky hovoriacich krajín (apríl 2017), ochutnávka jedál z Kamerunu, Kolumbie a Afganistanu počas festivalu Fjúžn (apríl 2017), Deň Afriky s futbalovým turnajom (máj 2017), komunitné podujatie pre ľudí z Kazachstanu (jún 2017) a stretnutie indickej komunity (júl 2017).

MIC IOM - Welcoming Slovakia - Veľkonočný workshop pre rodiny z rusky hovoriacich krajín (apríl 2017)

MIC IOM - Welcoming Slovakia - Ochutnávka jedál z Kamerunu, Kolumbie a Afganistanu počas festivalu Fjúžn (apríl 2017)

MIC IOM - Welcoming Slovakia - Komunitné podujatie pre ľudí z Kazachstanu (jún 2017)

MIC IOM - Welcoming Slovakia - Stretnutie indickej komunity (júl 2017)

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.