fbpx

Poznatky a skúsenosti o integrácii utečencov priniesli 23. marca 2017 do Bratislavy odborníci z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Švédska a Európskej komisie na konferenciu Úloha samospráv v integrácii utečencov, ktorú uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR.

IOM - Konferencia EMN: Úloha samospráv v integrácii utečencov, marec 2017, Bratislava

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 60 pracovníkov rôznych miest a obcí, samosprávnych krajov, verejnej a štátnej správy a medzinárodných a mimovládnych organizácií zo Slovenska. Od zástupcov samospráv českého Bzenca, švédskeho Åre, nemeckého Norimbergu a rakúskej Viedne sa dozvedeli osvedčenú prax, skúsenosti a aj výzvy v integrácii utečencov v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnania, sociálnej a kultúrnej orientácii utečencov a zapojenia obyvateľov do procesu integrácie.

Zástupca Európskej komisie predstavil súčasný európsky politický rámec.

Situácii v integrácii utečencov na Slovensku sa venovali odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, Združenia miest a obcí Slovenska, organizácie ADRA Slovensko/OZ Marginal, Iniciatívy Kto pomôže? a Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).

Viac informácií o konferencii, prezentácie, fotografie a ďalšie materiály nájdete na webovej stránke EMN.

logo emn new sk