fbpx

Na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciu pre migráciu (IOM) poskytla Slovenská republika v roku 2013 dočasné útočisko 138 utečencom a v roku 2014 celkovo 270 utečencom. Utečencov prepravila na Slovensko IOM a ubytovaní boli v Núdzovom tranzitnom centre v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC), kde po dobu maximálne šiestich mesiacov absolvovali prípravu na život v niektorej z prijímacích krajín.

Utečenci prijatí v roku 2013 boli afganskej a somálskej národnosti a prepravení boli z Iránu a Eritrey. Viac ako dve tretiny z utečencov prijatých v roku 2014 tvorili Somálčania, zvyšní utečenci boli afganskej a etiópskej národnosti. Na Slovensko boli prepravení z utečeneckých táborov v Eritrei, Iráne a Jemene.

V roku 2013 bolo zo Slovenska po príprave úspešne presídlených 185 utečencov a väčšina z nich našla svoj nový domov v Spojených štátoch amerických, ďalšia časť v Nórsku. V roku 2014 bolo 162 utečencov presídlených z ETC do Spojených štátoch amerických.

IOM v programe humanitárneho transferu utečencov cez Slovenskú republiku organizuje prepravu utečencov do Slovenskej republiky a následne do krajiny konečného presídlenia. IOM ďalej zodpovedá za služby utečencom spojené s bezpečnostnými pohovormi, lekárskymi prehliadkami a kurzmi kultúrnej orientácie.

Viac informácií o programe.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.