IOM - Download free mobile app SAFE. Have a safe journey and work abroad

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 22. júna 2018 – Novodobými otrokmi sa každoročne stávajú aj desiatky Slovákov.

„Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek – ženy aj muži rôzneho veku a vzdelania, s minimálnym alebo žiadnym príjmom, ale aj ľudia zo štandardného sociálneho prostredia, ktorí si išli do zahraničia zarobiť,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku.

Obchodníci vykorisťujú ľudí najmä za účelom nútenej práce, žobrania, páchania trestnej činnosti, poskytovania sexuálnych služieb aj na nútené sobáše. Slováci sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi najčastejšie vo Veľkej Británii.

„Najviac ľudí cestuje do zahraničia za prácou v letných mesiacoch. Pred vycestovaním je veľmi dôležité dobre si preveriť ponúkanú prácu či brigádu, budúceho zamestnávateľa a podpísať čo najpodrobnejšiu pracovnú zmluvu. Obchodovanie s ľuďmi je považované za jeden z troch najvýnosnejších organizovaných trestných činov, popri obchode so zbraňami a drogami. Je to krutý biznis, ktorý môže zanechať na obeti doživotné následky,“ upozorňuje Zuzana Vatráľová.

IOM nedávno aktualizovala preventívnu mobilnú aplikáciu Safe Travel & Work Abroad. Okrem interaktívnej „hry na obeť“ obsahuje rady, ako rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, dôležité informácie o práci v zahraničí a užitočné kontakty v núdzi.

Aplikácia je dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

Detailne informácie o tom, ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi, IOM ponúka na stránke www.bezpecnecestovanie.iom.sk, najmä:

  • Zistite si adresu a telefónne číslo slovenského veľvyslanectva v krajine, kam cestujete, a naučte sa ich naspamäť.
  • Dobre si preverte agentúru alebo človeka, ktoré vám prácu ponúkajú. Prácu do zahraničia môžu sprostredkovať len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Zoznam takýchto agentúr si môžete overiť Ústredí práce, na ktoromkoľvek Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej stránke www.upsvar.sk.
  • Podpíšte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete a vycestujte až potom, keď ju podpíšete. Zmluva by mala obsahovať názov a adresu zamestnávateľa, jeho identifikačné údaje, kontaktné informácie, dĺžku trvania zamestnania, náplň a podmienky práce, výšku mzdy a ďalšie podmienky poistenia.
  • Urobte si kópiu pasu a odložte si ju na bezpečné miesto, o ktorom budete vedieť len vy. Kópia pasu uľahčí vydanie náhradného cestovného dokladu v prípade jeho odcudzenia, straty alebo odobratia. Ďalšiu fotokópiu pasu, aktuálnu fotografiu, presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi nechajte doma spoľahlivým osobám.
  • Zabezpečte si cestovné poistenie a na cestu si vezmite si financie na prípadný návrat domov, ak práca z akýchkoľvek dôvodov nevyjde.
  • Nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoj pas (okrem polície). Všetky administratívne náležitosti si vybavte sami a dbajte na to, aby vám nevznikol dlh, ktorý by vám mohol narastať a museli by ste ho splácať za nevýhodných podmienok.
  • Po príchode do krajiny sa ohláste príbuzným alebo dobrým známym a pravidelne im telefonujte. Dohodnite si s nimi záchranný signál (vetu alebo slovné spojenie), ktorý použijete, ak sa ocitnete v núdzi a váš hovor niekto sleduje.
  • V núdzi neváhajte kontaktovať slovenské veľvyslanectvo, miestnu políciu alebo iné verejné či mimovládne inštitúcie.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Viac informácií o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovaniu s ľuďmi venuje už od roku 2003.

IOM v súčasnosti:

Výsledky aktivít IOM Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-aktivit-iom-v-boji-proti-obchodovaniu-s-ludmi.html

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

0
0
0
s2smodern