This article is published only in Slovak language.

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu spustila prvú celoslovenskú informačnú kampaň o programe asistovaných dobrovoľných návratov cudzincov domov. V rámci programu IOM zabezpečuje organizované a humánne návraty do krajín pôvodu a pomoc pri začlenení do života neúspešným žiadateľom o azyl a migrantom, ktorí sa na území Slovenska zdržiavajú nelegálne. Program asistovaných dobrovoľných návratov migrantov domov realizuje IOM na základe dohody s Ministerstvom vnútra SR už od roku 1998. Ročne tak IOM pomôže pri návrate domov priemerne 100 migrantom.

A group of 101 Palestinian refugees who remained stranded for many years in an overcrowded makeshift camp in the Iraqi desert, will receive temporary shelter in Slovakia, following an agreement between the Slovak Government, UNHCR and IOM.

The Office of the IOM International Organization for Migration has opened its Migration Information Centre again. Its branches in Bratislava and in Košice offer migrants, who live or plan to live and work in Slovakia, individual legal and labour counselling.

This article is published only in Slovak language.

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike a Úrad Vysokého komisára OSN (UNHCR) dnes odbornej pedagogickej verejnosti predstavujú novú vzdelávaciu príručku o migrácii a azyle v EÚ. Príručka s názvom „Nielen čísla“ je výsledkom spoločného projektu IOM a UNHCR, ktorý bol za podpory Európskej komisie realizovaný v 24 krajinách Európskej únie vrátane Slovenska.