This article is published only in Slovak language.

Slovensko dvojnásobne uspelo v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov.

Články alebo dokumentárne filmy mali tvorivo spracovať problematiku migrácie alebo integrácie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Litve alebo Rumunsku. Uzávierka súťaže bola 4. apríla 2011. Z celkového počtu 27 zaslaných súťažných príspevkov bolo 21 článkov a 6 filmov.

V kategórii článok sa v hodnotení medzinárodnej odbornej poroty na prvom mieste umiestnila 24-ročná Magdaléna Vaculčiaková, Slovenka študujúca v Brne, ktorá zvíťazila s článkom o príbehu barmskej rodiny v Českej republike. 22-ročný Thanakon Tiwawong z Thajska, ktorý študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, obsadil s článkom o živote cudzinca na Slovensku tretie miesto. Víťazi boli vyhlásení a ceny odovzdané na medzinárodnej konferencii Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa uskutočnila od 16. do 18. mája 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ.

Súťaž je súčasťou medzinárodného projektu Migranti v centre pozornosti, ktorý realizuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu s partnerskými organizáciami v 6 európskych krajinách, na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.

Pozrite si víťazné práce:


KATEGÓRIA ČLÁNKY

1. miesto – Magdaléna Vaculčiaková: „Good, good, good!“

2. miesto – Cristina-Elena Staicu: „The reality behind the exotic façade: An immigration story“

3. miesto – Thanakon Tiwawong: „My life – My story“

KATEGÓRIA DOKUMENTÁRNE FILMY

1. miesto – Zdenĕk Chaloupka: „Elena“

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279458550033

2. miesto – Nikol Cibulya a Anna Csonka: „Hungary, my step home“

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279449680033

3. miesto – Ania Dana Cazan: „Incomplete“

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150279419365033

Migranti v centre pozornosti na Facebooku

http://www.facebook.com/MigrantsInTheSpotlight

0
0
0
s2smodern