fbpx

This article is published only in Slovak language.

Publikácia „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR“ ponúka široký pohľad na rôzne aspekty zahraničnej migrácie na Slovensku a v mnohých smeroch ponúka nové informácie o téme, ktorá sa na Slovensku po roku 1989 neskúmala intenzívne a do hĺbky. Z tohto dôvodu sa IOM podujala spracovať správu skúmajúcu postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii.

Použité výskumné metódy umožnili spoznať názory populácie Slovenska na cudzincov a otázky migrácie, bližšie pomenovať obavy z migrácie, očakávania vo vzťahu k vláde a štátnej správe, ale aj odhaliť kultúrne pozadie postojov vo vzťahu k cudzincom a migrácii. Štúdia neprináša zásadné hodnotiace súdy týkajúce sa názorov respondentov, nemá za cieľ ukázať väčšinovú populáciu Slovenska v dobrom alebo zlom svetle. Táto publikácia má slúžiť ako referenčný zdroj štruktúrovaných údajov pre odbornú verejnosť s cieľom zmapovať postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii. Obsahuje reprezentatívne, aktuálne a analyticky spracované informácie pre všetkých zainteresovaných aktérov na poli zahraničnej migrácie, ktoré napomôžu pri tvorbe migračných politík SR a formovaní verejnej mienky.

Túto publikáciu vydal Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislavev rámci projektu Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004 – 2008)– analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

Publikácia na stiahnutie v elektronickej verzii:

iom-postoje-verejn-k-migr   Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR