Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

Činnosť a výsledky IOM v roku 2012

Prečítajte si súhrn kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov.

Čítať ďalej...

Tréningy a workshopy IOM na podporu integrácie migrantov

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu organizuje v januári 2013 dva tréningy pre príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, centier právnej pomoci a mestských zastupiteľstiev. Tréningy sú zamerané na budovanie odborných kapacít pracovníkov týchto inštitúcií v oblasti práce s migrantmi. Budovaním kapacít chce IOM podporiť poskytovanie pomoci migrantom pri ich integrácii na Slovensku.

Čítať ďalej...

Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov - výstupy z konferencie

Čo potrebujú cudzinci vedieť, aby mohli začať život v novej krajine a úspešne sa integrovať do spoločnosti? Svoje skúsenosti a odporúčania z praxe v poskytovaní sociálnej a kultúrnej orientácie predstavili na medzinárodnej odbornej konferencii Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín dňa 19. septembra 2012 v Bratislave odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve, Prahe a Bratislave.

Čítať ďalej...

Spojili sme slovenské rodiny a rodiny cudzincov

Tridsaťdva slovenských rodín a rodín cudzincov sa 18. novembra 2012 stretlo pri spoločných nedeľných obedoch. Stretnutia rodín organizovala IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v rámci projektu Next Door Family (Rodina odvedľa), ktorého cieľom je spájať slovenské rodiny a rodiny cudzincov, majoritu a menšiny žijúce na Slovensku.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 4/2012

IOM Bratislava uskutočnila v júli až októbri 2012 v oblasti integrácie cudzincov, vzdelávania a zvyšovania povedomia o problematike migrácie, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, výskumu násilia páchaného na cudzincoch v SR a ďalších oblastiach rôzne aktivity a podujatia, o ktorých sa dočítate v tomto newslettri. Novinkou tohto čísla sú príbehy klientov IOM – o pomoci pri dobrovoľnom návrate do Vietnamu a opätovnej integrácii v domovskej krajine a o životnom príbehu utečenkyne presídlenej z utečeneckého tábora v Jemene, ktorej Slovensko poskytlo dočasné útočisko.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 4/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 04/2012

Čítať ďalej...

IOM a migranti na festivale Rozmanitosť v Košiciach

Od 7. do 14. októbra 2012 prebiehal festival Rozmanitosť ako súčasť programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Sprievodné akcie festivalu zaujímavo predstavili rôzne menšiny žijúce v Košiciach. Partnerom festivalu bola IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá sa v spolupráci so zástupcami komunít migrantov aktívne zapájala do príprav a programu tohto podujatia. Rozmanitosť vyvrcholila v sobotu 13. 10. 2012 tzv. Polievkovým festivalom, na ktorom si návštevníci mohli vychutnať rozmanitosť kulinárstva a kultúr menšín.

Čítať ďalej...

Zapájanie migrantov do procesov integrácie je kľúčové

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike uskutočnil 21. augusta 2012 v KC Dunaj diskusný večer s názvom Aj my sme tu doma? Diskusia otvorená pre verejnosť sa konala v rámci vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne.

Čítať ďalej...

Odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia zaujali účastníkov na vzdelávacom seminári EMN

Pätnásť odborníkov zo Slovenska a zahraničia a 37 pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a mimovládnych organizácií zo Slovenska sa zúčastnilo letného vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne, ktorý v dňoch 20. – 23. augusta 2012 v Bratislave zorganizoval Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike.

Čítať ďalej...

Deň poradenstva One Stop Shop mal medzi cudzincami úspech

Pätnásť klientov pochádzajúcich z Kolumbie, Nikaraguy, Egypta, USA, Sýrie a ďalších krajín využilo 2. augusta 2012 možnosť získať komplexné poradenstvo od zástupcov viacerých inštitúcií. Pilotný deň špecializovaného poradenstva pod názvom One Stop Shop organizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a stretol sa s pozitívnym ohlasom.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 3/2012

Tretie číslo newslettra predstavuje výber aktivít a podujatí IOM Bratislava v oblasti integrácie migrantov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, humanitárnych transferoch utečencov a ďalších hlavných oblastí svojej činnosti, ktoré realizovala v apríli až júni 2012. Zároveň prináša súhrnný prehľad dosiahnutých výsledkov za rok 2011 v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov a prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 3/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 03/2012

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 2/2012

V tomto čísle newslettra sa čiastočne obzeráme späť za rokom 2011 a prinášame prehľad o dosiahnutých výsledkoch v rámci niektorých našich oblastí činnosti. Zároveň informujeme o podujatiach a aktivitách realizovaných v období január až marec 2012 a prinášame prehľad zaujímavých projektov, ktoré v súčasnosti realizujeme.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 2/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 02/2012

Čítať ďalej...

Multikultúrna párty Aj my sme tu doma zožala úspech!

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila 19. apríla 2012 v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave multiCOOLtúrny večer s názvom Aj my sme tu doma. Podujatie bolo otvorením 7. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku. Multikultúrna párty s rytmami, tancami a chuťami z Ázie, Afriky, Orientu a Karibiku predstavila fúziu rôznych kultúr – našej i cudzincov žijúcich na Slovensku – a pritiahla vyše 500 záujemcov!

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2012

Záver roka 2011 priniesol vyvrcholenie viacerých projektov Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike vo forme odborných seminárov a konferencií. Newsletter IOM číslo 1/2012 prináša stručné informácie o týchto podujatiach a iných aktivitách, ktoré organizácia realizovala v období október až december 2011.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 01/2012

Čítať ďalej...

Workshopy o migrácii a médiách zaujali novinárov aj študentov

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Nadácia Milana Šimečku v spolupráci The MediaWise Trust z Veľkej Británie zorganizovali 17. 10. 2011 pre novinárov a 18. 10. 2011 pre študentov žurnalistiky a masmediálnych štúdií workshopy Migranti v centre pozornosti o migrácii a médiách. Oba sa uskutočnili v Bratislave.

Čítať ďalej...

Výsledky medzinárodnej mediálnej súťaže o migrácii

Slovensko dvojnásobne uspelo v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov.

Čítať ďalej...