fbpx

Online školenia IOM: Pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 1. Školenie sa uskutoční, ak sa naň prihlási minimálne 10 účastníkov. Ak sa na školenie prihlási menej ako 10 účastníkov, ponúkneme vám iný termín školenia, alebo vám vrátime účastnícky poplatok.
 2. Uzávierka prihlášok je 7 dní pred termínom školenia. Prihlášky po tomto termíne s nami konzultujte e-mailom alebo telefonicky.
 3. Potvrdenie o vašej účasti vo vybranom termíne, informácie o technickom zabezpečení školenia a podrobný program vám poskytneme najneskôr 7 dní pred konaním školenia.
 4. Platbu vykonajte pod variabilným symbolom uvedeným v potvrdzovacom e-maile, resp. zálohovej faktúre do 7 dní od ich doručenia. Vašu prihlášku budeme považovať za záväznú až po pripísaní platby na náš bankový účet. Daňový doklad vám odovzdáme v deň konania školenia.
 5. Cena školenia zahŕňa školiace materiály (prezentácie).
 6. Storno podmienky: Účasť na školení je nutné zrušiť písomne. V prípade zrušenia platia tieto storno podmienky: pri zrušení viac ako 14 dní pred konaním školenia je storno poplatok 50 % z ceny školenia, po tomto termíne je to 100 % z ceny.

Viac informácií vám poskytneme na:

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka školenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o presné, praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov v SR.

Obsah školenia:

1. Ako na Slovensku zamestnať:

 • štátnych príslušníkov tretích krajín s vízovým a bezvízovým stykom,
 • cudzincov z členských krajín EÚ,
 • študentov zo zahraničia,
 • sezónnych pracovníkov,
 • štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú zmeniť účel pobytu na zamestnanie,
 • cudzincov, ktorí pracujú u iného zamestnávateľa v SR.

2. Vybavenie prechodného pobytu a povolení od úradov práce:

 • pobyt a postup úradu práce krok za krokom,
 • lehoty a požiadavky na vybavenie dokladov,
 • najčastejšie chyby v praxi pri vybavovaní povolení,
 • legislatíva upravujúca pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku,
 • tipy na ďalšie dôležité zdroje informácií.

3. Aktuálne informácie o zmenách v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

4. Ďalšie súvisiace témy podľa záujmu účastníkov (uznanie vzdelania cudzinca, ktoré získal v zahraničí; postup pri zlúčení rodiny s rodinnými príslušníkmi zamestnanca a pri ich zamestnaní; riziká nelegálneho zamestnávania; tipy na adaptačné programy a integračné opatrenia, ktoré uľahčia začlenenie cudzinca do života na Slovensku a v práci a pod.).

5. Odpovede na otázky účastníkov.

Konzultácie po školení:

Absolventom školenia ponúkame právne konzultácie podľa individuálnych potrieb. Viac informácií.

Aktuálna ponuka školení:

Momentálne nie je otvorený žiadny termín školenia. O ďalších termínoch školenia vás budeme dopredu informovať na tejto stránke.

Ak máte záujem o školenie na mieru alebo o poradenstvo pre svoju spoločnosť, kontaktujte nás prosím.

Máte otázky o školeniach? Radi vám odpovieme – kontaktujte nás:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Platobné a dodacie podmienky školení:

Informácie o prihláškach, poplatkoch, platbách a storno podmienkach školení IOM

Môže vás tiež zaujímať:

Celá ponuka školení a poradenstva IOM pre zamestnávateľov.

Výsledky služieb IOM pre zamestnávateľov:

Od januára 2019 do decembra 2023 na 19 školeniach IOM získali praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku pracovníci 153 rôznych zamestnávateľov, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia.

Poradenské služby IOM formou osobnej, telefonickej alebo e-mailovej konzultácie v tomto období využilo 186 zamestnávateľov.

Podľa hodnotení účastníkov:

91 % účastníkov je spokojných s užitočnosťou školenia a získali na ňom informácie, ktoré potrebovali.

Čo hovoria účastníci o školeniach:

„Zrozumiteľné a jednoznačné informácie, zodpovedané aj otázky z praxe.“

Školenie bolo veľmi obsažné, dostali sme informácie o najdôležitejších možnostiach zamestnávania cudzincov.

So školením som nadmieru spokojná, dostala som veľa doplňujúcich informácií a tiež sa mi páčilo riešenie prípadových štúdií.

„Dobrá prezentácia, štrukturované spracovanie a prehľadné informácie. Vďaka za profesionálne uchopenie.“

„Veľmi pozitívne hodnotím otvorenú diskusiu a odpovede na otázky z praxe.“

Naše skúsenosti:

17 rokovpraxe v poradenstve a službách pre cudzincov na Slovensku

96 629 konzultáciís právnym, sociálnym a pracovným poradenstvom pre 56 135 klientov

22 129 absolventovvzdelávacích kurzov slovenského jazyka a sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov

Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia, ponúkame praktické školenia a poradenstvo o pobyte a zamestnávaní cudzincov z tretích krajín a z krajín EÚ.

Z našej ponuky si môžete vybrať služby, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám:

A. Školenia

Organizujeme pravidelné školenia s praktickými a v praxi overenými informáciami, ako krok za krokom vybaviť pobyt a zamestnať cudzinca na Slovensku.

  Aktuálna ponuka školení. 

B. Školenia na mieru

Na základe požiadaviek vašej spoločnosti pripravíme školenie s informáciami, ktoré sú relevantné pre vašu konkrétnu situáciu a podmienky.

Cenovú ponuku navrhneme podľa vašich požiadaviek (napr. podľa počtu účastníkov, trvania školenia a pod.).

C. Poradenské služby

Ponúkame poradenstvo o praktických krokoch zamestnávania cudzincov prostredníctvom osobnej návštevy alebo konzultácií cez e-mail či telefón. Formu konzultácií navrhneme na základe vašich požiadaviek.

Cena konzultácie: 80 eur bez DPH/hodina

Okruhy školení:

Zamestnávanie:

 • štátnych príslušníkov tretích krajín s vízovým a bezvízovým stykom a cudzincov z členských krajín EÚ,
 • študentov zo zahraničia,
 • vysokokvalifikovaných cudzincov na základe modrej karty,
 • štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú zmeniť účel pobytu na zamestnanie,
 • cudzincov pri vyslaní a vnútropodnikovom transfere na Slovensko,
 • cudzincov, ktorí pracujú u iného zamestnávateľa v SR.

Vybavenie prechodného pobytu a povolenia na zamestnanie:

 • príslušná legislatíva a povolenie na pobyt a povolenie na zamestnanie krok za krokom,
 • lehoty a požiadavky na vybavenie dokladov,
 • najčastejšie chyby v praxi pri vybavovaní povolení,
 • ukážka vyplnenia požadovaných formulárov,
 • tipy na ďalšie dôležité zdroje informácií.

Ďalšie súvisiace témy podľa záujmu účastníkov:

 • uznanie vzdelania, ktoré cudzinec získal v zahraničí,
 • postup pri zlúčení rodiny s rodinnými príslušníkmi zamestnanca a pri ich zamestnaní,
 • riziká nelegálneho zamestnávania,
 • tipy na adaptačné programy a integračné opatrenia, ktoré uľahčia začlenenie cudzinca do života na Slovensku a v práci a pod.

Radi vám poskytneme viac informácií – kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.