Generálny riaditeľ IOM António Vitorino:

"Minulý rok sme na Medzinárodný deň migrantov poukázali na význam sociálnej súdržnosti a ocenili sme veľkorysosť komunít, ktoré podporujú migrantov, netušiac, čo prinesie rok 2020."

"Migrantov sme vyhlásili za „šampiónov odolnosti v ťažkých časoch“, netušiac, akým skúškam budú a budeme podrobení.

V tomto roku sme sa všetci na vlastnej koži presvedčili, akú úlohu zohrávajú migranti v našich spoločnostiach, v popredných líniách nášho boja proti Covid-19, v starostlivosti o chorých a v zabezpečení základných služieb.

Odhodlanie a podnikateľský duch, ktorý sme tento rok videli, nám pripomína, že keď sa v nasledujúcich mesiacoch posunieme od reakcie na pandémiu k ozdraveniu, migranti budú neoddeliteľnou súčasťou tohto návratu do normálneho života.

No aby sa to podarilo, musíme posilniť doterajšie úsilie mnohých krajín a zabezpečiť, aby boli migranti súčasťou našej reakcie na Covid-19 vrátane ich prístupu k sociálnym službám, aby naozaj nikto nezostal pozadu.

Mnoho migrantov sa ocitlo v chudobe, boli medzi prvými prepustenými a poslednými opätovne najímanými.

Ekonomicky znevýhodnení, mnohí uviazli a nemôžu sa vrátiť domov. Ešte viac migrantov bolo nútených vrátiť sa bez náležitého zreteľa na ich bezpečnosť. V extrémnych prípadoch môžu byť migranti obeťou zločincov, ktorí ich zraniteľnosť zneužívajú na svoje obohatenie.

Ľudské práva si netreba "zaslúžiť" hrdinstvom alebo obeťou. Majú na ne nárok všetci bez ohľadu na pôvod, vek, pohlavie a postavenie. Migranti však potrebujú podporu a ochranu ak majú naplno prispievať k svojmu a nášmu zotaveniu.

Keď budú k dispozícii vakcíny, migranti bez ohľadu na ich pobytový status musia mať zaručený rovnocenný prístup k štátnemu očkovaciemu programu - nie ako osobitná trieda ľudí, ale ako priatelia, susedia a spolupracovníci.

Globálna odpoveď na COVID-19 predstavuje jedinečnú príležitosť od základu predefinovať ľudskú mobilitu, implementovať víziu Globálneho paktu pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu a budovať prosperujúce, zdravé a odolné komunity.

Spoločne to môžeme dokázať."

(Neoficiálny preklad. Pozrieť anglický originál príhovoru.)

Príhovor generálneho riaditeľa IOM k Medzinárodnému dňu migrantov:

Medzinárodný deň migrantov – video IOM: Predefinovanie ľudskej mobility (Reimagining Human Mobility):


Viac informácií o Medzinárodnom dni migrantov 2020: https://www.iom.int/migrantsday

0
0
0
s2smodern