fbpx

Program AVRR je určený neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu. IOM im poskytuje návratové poradenstvo, registráciu do programu, pomoc pri zabezpečení náhradných cestovných dokumentov, zabezpečenie pomoci pri návrate a podporu pri reintegrácii v krajine pôvodu.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so Slovenskou republikou ponúka štátnym príslušníkom tretích krajín bez povolenia na pobyt a neúspešným žiadateľom o azyl pomoc pri návrate a po návrate do krajiny pôvodu.

Návrat domov s IOM je dobrovoľný a závisí od slobodného rozhodnutia záujemcu o návrat.

Kto môže požiadať o návrat?

 • Cudzinci bez povolenia na pobyt na Slovensku
 • Žiadatelia o azyl, ktorí sa chcú vrátiť domov
 • Neúspešní žiadatelia o azyl

Ako môže IOM pomôcť?

Pomoc pri návrate a po návrate domov poskytuje IOM cudzincom podľa ich individuálnych potrieb a môže zahŕňať:

 • Poskytovanie informácií a poradenstvo o návrate
 • Registráciu do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR)
 • Prípravu plánu návratu
 • Pomoc s vybavením cestovných dokladov
 • Ubytovanie, stravu, oblečenie, zdravotnú starostlivosť
 • Zabezpečenie cestovných lístkov
 • Pomoc na letisku (pri odlete, počas prestupov a po prílete) a dopravu z letiska až domov

Reintegračnú pomoc, ktorú navrátilec môže využiť po návrate domov na:

 • Založenie podnikania alebo vstup do partnerstva vo firme
 • Materiálnu pomoc
 • Vzdelávanie
 • Pomoc s ubytovaním
 • Kurzy a školenia podľa výberu
 • Zdravotnú pomoc, vyšetrenie, lieky či pobyt v nemocnici
 • Iné typy pomoci (napr. právnu pomoc či pomoc pri hľadaní práce)

Na poskytovanú pomoc nie je právny nárok.

Kontaktujte nás:

Viac informácii vám poskytnú pracovníci IOM na zvýhodnenej telefonickej linke programu AVRR: 0850 211 262, alebo navštívte webovú stránku programu AVRR: www.avr.iom.sk.

Informácie o AVRR pre migrantov v slovenskomanglickom, ruskom a srbskom jazyku.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Návraty vo svete

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR) sa poskytujú na celom svete už štyri desiatky rokov. Od roku 1979 tento program pomohol vyše 1,7 milióna migrantom, ktorí využili humánny, dôstojný a bezpečný spôsob návratu a zabezpečil ich návrat do viac než 170 krajín sveta. Viac informácií.

Slovensko

Pomoc v rámci programu AVRR poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu.

Od roku 2004 do 31. decembra 2022 IOM asistovala pri návrate 1 784 cudzincom, ktorí sa vrátili do 69 krajín na celom svete. Prostredníctvom humanitárneho návratového programu sa tak mohlo vrátiť zo Slovenska domov ročne v priemere 94 migrantov.

Najviac z nich v tomto období smerovalo do Moldavska (13,90 %), Číny (10,37%), Vietnamu (10,03 %), na Ukrajinu (8,18 %) a do Iraku (7,96 %).

Štatistiky asistovaných dobrovoľných návratov od roku 2004.

Návraty podľa veku

Počet navrátilcov za obdobie od roku 2004 do konca roku 2022 vo vekovej skupine 0 – 17 rokov tvorilo 7,23 % z celkového počtu návratov, podiel vekovej kategórie 18 – 30 rokov tvorilo 48,49 %, vo veku od 31 – 50 rokov sa v rámci programu AVRR vrátilo 38,73 % ľudí a 5,55 % tvorili migranti starší ako 51 rokov.

Štatistika návratov podľa pohlavia

V sledovanom období od roku 2004 do konca decembra 2022 bol medzi cudzincami, ktorí sa vrátili v programe AVRR, podiel mužskej populácie 73,37 % a ženskej populácie 26,63 %.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2022

Zväčšiť mapu.

Reintegračná pomoc migrantom po návrate domov

Od roku 2004 do 31. decembra 2022 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 370 jednotlivcom alebo rodinám v 39 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote 541 045,49 eur.

V roku 2022 IOM poskytla reintegračnú pomoc16 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili do Arménska, Gruzínska, Moldavska a do Vietnamu. Prvýkrát IOM podporila taktiež reintegráciu migrantov po návrate do Uzbekistanu a do Zimbabwe. IOM v roku 2022 poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 22 986,97 eur, ktorú využili najmä na rekonštrukciu bývania, zabezpečenie dočasného ubytovania, zdravotnú pomoc a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2021 pomohla IOM 28 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Srbska a na Ukrajinu. Túto reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 36 253,47 eur využili najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu bývania, zdravotnú pomoc a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2020 IOM pomohla celkovo 25 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili do Gruzínska, Iránu, Macedónska, Srbska, Turecka a na Ukrajinu. Prvýkrát IOM podporila taktiež reintegráciu cudzincov po návrate do Maroka. IOM v roku 2020 poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc v hodnote 34 864.49 eur, ktorú využili najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, na rekonštrukciu bývania, na založenie malých podnikateľských aktivít a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2019 pomohla IOM 41 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Arménska, na Filipíny, do Gruzínska, Iránu, Iraku, Macedónska, Moldavska, Mongolska, Pakistanu, Ruska, Srbska, Thajska, na Ukrajinu a do Vietnamu. Túto reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 59 457,05 eur využili najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu príbytkov, založenie malých podnikateľských aktivít a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2018 IOM pomohla celkovo 34 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili do Azerbajdžanu, Číny, Gruzínska, Iraku, Macedónska, Moldavska, Pakistanu, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Vietnamu. Prvýkrát IOM podporila taktiež reintegráciu cudzincov po návrate do Bosny a Hercegoviny, Etiópie, Gambie a Tuniska. IOM v roku 2018 poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc v hodnote 47 967,45 eur, ktorú využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na rekonštrukciu príbytkov, na zabezpečenie dočasného ubytovania, na vzdelanie alebo na kombináciu viacerých druhov pomoci.

V roku 2017 IOM poskytla reintegračnú pomoc  v hodnote 27 842,25 eur 22 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Gruzínska, Indie, Iraku, Moldavska, Pakistanu, Srbska (vrátane Kosova), na Ukrajinu a do Vietnamu. Prvýkrát IOM podporila tiež reintegráciu cudzincov po návrate do Ghany a USA. Navrátilci využili reintegračnú pomoc najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na rekonštrukciu príbytkov alebo na zabezpečenie dočasného ubytovania.

V roku 2016 pomohla IOM 20 cudzincom po ich návrate do Afganistanu, Bieloruska, Brazílie, na Filipíny, do Indie, Iraku, Iránu, na Kubu, do Peru, Ruska, Thajska, na Ukrajinu a do Vietnamu. Túto reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 31 483,26 eur využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na zabezpečenie základných životných potrieb alebo na vzdelanie.

V roku 2015 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 31 275,53 eur celkovo 17 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Gruzínska, Indie, Iraku, Kene, Mexika, Moldavska, Srbska – Kosova a do Vietnamu. Reintegračnú pomoc využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít a zabezpečenie základných životných potrieb – materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

V roku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 229,98 eur celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu. Z rôznych typov ponúkanej pomoci mali migranti najväčší záujem o naštartovanie podnikania, materiálnu pomoc a o pomoc s dočasným ubytovaním.

V roku 2013 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 44 737,79 eur celkovo 31 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR a ktorí požiadali o reintegračný príspevok. Reintegračná pomoc bola poskytnutá v Afganistane, Arménsku, Číne, Indii, Iraku, Srbsku – Kosove, Moldavsku, Rusku a Vietname a zahŕňala podporu vzdelávania, podnikania, materiálnej pomoci, zabezpečenia dočasného ubytovania a zdravotnej starostlivosti navrátilcov.

V roku 2012 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 42 122,28 eur celkovo 27 jednotlivcom alebo celým rodinám z Vietnamu, Moldavska, Arménska, Číny, Iránu, Macedónska, Nepálu, Ruska, Srbska – Kosova, Thajska, Turecka a Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok.

V roku 2011 pomohla IOM Bratislava v 26 prípadoch – jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vracali do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Vietnamu, Moldavska, Azerbajdžanu, Arménska, Iraku a na Ukrajinu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 35 783,79 eur.

V roku 2010 pomohla IOM Bratislava pri reintegrácii 33 jednotlivcom alebo rodinám po ich návrate do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Moldavska, Ruska a Vietnamu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 45 060,90 eur.

Mapa - Krajiny s reintegračnou pomocou od IOM Slovensko za 2007 - december 2022

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.