fbpx

Na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciu pre migráciu (IOM) poskytla Slovenská republika v roku 2013 dočasné útočisko 138 utečencom a v roku 2014 celkovo 270 utečencom. Utečencov prepravila na Slovensko IOM a ubytovaní boli v Núdzovom tranzitnom centre v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC), kde po dobu maximálne šiestich mesiacov absolvovali prípravu na život v niektorej z prijímacích krajín.

Slovenská republika poskytla dočasné útočisko 11 somálskym utečencom z Jemenu. Skupina somálskych žien a detí, ktoré museli pre hrozbu prenasledovania opustiť svoju rodnú krajinu, prišla na Slovensko 18. februára 2014. Utečenci budú po dobu šiestich mesiacov ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom, kde absolvujú prípravu na život v novej krajine. Po nej budú trvalo presídlení do Spojených štátov amerických alebo iných krajín.

Slovenská republika v roku 2009 poskytla na svojom území dočasné útočisko pre skupinu 98 palestínskych utečencov z utečeneckého tábora Al-Wadeed v Iraku. Utečenci prileteli koncom augusta 2009 na košické letisko a ubytovaní boli v azylovom zariadení Ministerstva vnútra SR v Humennom. V bezpečných podmienkach zariadenia absolvovali potrebné procedúry a vybavenie dokumentácie, aby v priebehu septembra 2009 až marca 2010 boli všetci úspešne presídlení do Spojených štátov amerických.

V roku 2012 bolo v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Center – ETC) v Humennom prijatých 180 utečencov z utečeneckých táborov v Egypte, Eritrei, Iráne a Jemene. V priebehu roku bolo 166 utečencov presídlených z ETC do tretej krajiny – 80 % do Spojených štátov amerických a ostatná časť našla svoj nový domov v Kanade.

Na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciu pre migráciu (IOM) bolo v Núdzovom tranzitnom centre v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC) v roku 2011 prijatých 86 utečencov z utečeneckých táborov v Eritrei a Iráne.

Dňa 30. januára 2012 prišla na Slovensko skupina 35 utečencov z Eritrey, Etiópie, Iraku a Somálska z utečeneckého tábora Salloum v Egypte. Išlo o jednotlivcov a rodiny s deťmi, ktorým Slovenská republika na základe trojstrannej dohody z 22.decembra 2010 medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu poskytla na svojom území dočasné útočisko.

Dňa 6. decembra 2011 prišla na Slovensko skupina 40 somálskych utečencov z Eritrey, ktorým Slovenská republika na základe trojstrannej dohody z 22. decembra 2010 medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu poskytla na svojom území dočasné útočisko. Skupinu tvorili jednotlivci a rodiny s deťmi, ktorí boli pred príchodom na Slovensko umiestnení v utečeneckom tábore Emkulu na východnom pobreží Eritrey.