fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) predstavila v roku 2012 odporúčania na prípravu programov a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov v SR, ktoré im majú pomôcť, aby mohli začať život v novej krajine a úspešne sa integrovať do spoločnosti.

Odporúčaniam predchádzalo zmapovanie prípravných programov a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie vo vybraných krajinách EÚ, konzultácie s odborníkmi z viacerých krajín a medzinárodný odborný workshop o sociálnej, ekonomickej a kultúrnej orientácii pre migrantov z tretích krajín. V apríli 2012 v Bratislave ho zorganizovala IOM pre slovenské inštitúcie, ktoré poskytujú služby migrantom, ako aj pre zástupcov komunít migrantov. Na workshope sa zúčastnili aj odborníci zo zahraničia, ktorí poskytli svoju expertízu s predpríchodovými a popríchodovými kurzmi sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov.

konfer-soc-kult-orient-2012

V septembri 2012 IOM uskutočnila medzinárodnú odbornú konferenciu Sociálna a kultúrna orientácia pre migrantov z tretích krajín. Zúčastnili sa na nej zástupcovia štátnych a vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií pracujúci s migrantmi a zástupcovia komunít migrantov. So svojími skúsenosťami a odporúčaniami z praxe sa podelili odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve a Prahe. IOM Bratislava na konferencii predstavila súhrn odporúčaní na prípravu jednotnej metodiky, osnov a obsahu prípravných programov a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov v SR.

Prípravné programy, schopnosť orientovať sa v sociálnej a kultúrnej oblasti danej krajiny a poradenstvo prispôsobené individuálnym potrebám pripravujú migrantov na život v novej krajine. Tieto poznatky a schopnosti migrantov zase uľahčujú prácu zamestnávateľov a pracovníkov miestnych úradov.

Výstupy z konferencie a odporúčania na prípravu programov sociálnej a kultúrnej orientácie pre lepšiu integráciu migrantov v SR vydala IOM Bratislava v samostatnom zborníku: Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov.

iom poskyt-soc-kult-orient 2012 

logo solidarita sk

Projekt Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov – Výmena  skúseností so zahraničnými odborníkmi z členských štátov EÚ realizovala IOM od januára do septembra 2012. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.