fbpx

Keďže pohyb cez slovensko-ukrajinskú hranicu pokračuje, pri kontakte s ľuďmi prichádzajúcimi z cudzích krajín na nové a neznáme územie je kľúčová prevencia a odhaľovanie obchodovania s ľuďmi.

sobrance 1 wm

Tím IOM poskytol policajtom potrebné informácie o tom, ako potenciálne obete obchodovania s ľuďmi môžu reagovať a ako s nimi komunikovať. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

V IOM je odborná príprava v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi zásadná pre zamestnancov organizácie aj pre ľudí pracujúcich s možnými obeťami obchodovania s ľuďmi. Tím IOM pre budovanie kapacít nedávno vycestoval do Sobraniec – mesta na východe Slovenska v blízkosti hraničných priechodov s Ukrajinou. Počas piatich dní tam poskytol školenia o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu viac ako osemdesiatim policajtom z Úradu hraničnej a cudzineckej polície.

Vďaka intenzívnym a interaktívnym školeniam mali policajti možnosť oboznámiť sa s najčastejšími mýtmi o obchodovaní s ľuďmi a rozpoznať rizikové situácie, ktoré môžu nastať na hraniciach. Keďže sú v priamom kontakte s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny, naše školiteľky kládli výrazný dôraz na predstavenie a prediskutovanie konkrétnych podozrivých signálov, tzv. červených vlajočiek (red flags). Sú to znaky, vďaka ktorým vie človek spozorovať, že osoba môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi. Náš tím poskytol potrebné informácie o rôznych spôsoboch, ako môžu osoby, ktoré prežili obchodovanie s ľuďmi, reagovať a komunikovať, a ako k nim pristupovať v súvislosti s ich traumou.

sobrance 2 wm

Prebiehajúci tréning v prevencii obchodovania s ľuďmi a sexuálneho a zneužívania pre príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Druhá časť bola venovaná téme prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania PSEA. Táto téma je na Slovensku stále považovaná za tabu a práve preto sú tieto školenia nevyhnutné. Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície ocenili možnosť lepšie pochopiť rozdiel medzi sexuálnym vykorisťovaním, zneužívaním a obťažovaním. Dozvedeli sa, aké dôležité je nepodceňovať situáciu, zostať ostražitý a nahlasovať podozrenia zo SVZ.

sobrance 3 wm

Tabuľa, na ktore sú zhrnuté základné znaky obchodovania s ľuďmi. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Tím okrem školenia policajných zložiek uskutočnil dve školenia PSVZ pre zamestnancov IOM, jedno školenie pre členov mimovládnych organizácií v priamom kontakte s osobami prijímajúcimi pomoc a jedno školenie pre partnerov IOM pracujúcich v správe zariadenia v Gabčíkove. Tieto štyri školenia absolvovalo 39 ľudí. Mali možnosť naučiť sa definovať, rozpoznať a rozlíšiť sexuálne vykorisťovanie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie. Dozvedeli sa aj to, aké správanie spadá pod jednotlivé kategórie. Ako ľudia pracujúci priamo s klientmi boli informovaní, ako postupovať pri odhaľovaní možných prípadov sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania.

PSEA 28.3.2023

Počas tréningov prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania majú účastníci a účastníčky možnosť lepšie spoznať jednotlivé znaky sexuálneho vykorisťovania, zneužívania a obťažovania. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine IOM vyškolila v téme prevencie obchodovania s ľuďmi a prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania spolu takmer 1 000 ľudí.

Prečítajte si viac o našich aktivitách v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a PSEA:

V prípade podozrenia z obchodovania s ľuďmi sú pracovníci IOM pripravení pomôcť potenciálnym obetiam

IOM trained first professionals from Labour Inspectorates in counter-trafficking

S podporou: 

logo norway web

 

logo us flag

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration.