fbpx

Tento článok je v slovenskom jazyku. Prečítajte si ho v ukrajinskom a anglickom jazyku.

Komu?

IOM Slovensko poskytuje peňažnú pomoc každému rodinnému príslušníkovi, ktorý na Slovensku poskytuje celodennú starostlivosť dospelému štátnemu príslušníkovi Ukrajiny so zdravotným postihnutím, a peňažnú podporu dospelému štátnemu príslušníkovi Ukrajiny so špecifickými potrebami, ktorí sú registrovaní v UNHCR a boli posúdení ako oprávnení žiadatelia (ďalej len „žiadatelia“).

Čo?

Peňažnú podporu počas troch mesiacov vo výške 508 eur mesačne pre opatrovateľov rodinných príslušníkov z Ukrajiny s postihnutím a vo výške 300 eur priamo osobám so špecifickými potrebami.

Ako?

Žiadateľ musí byť zaregistrovaný v UNHCR – pre viac informácií navštívte webovú stránku: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance.

Najbližšie registračné centrum UNHCR môžete vyhľadať na webovej stránke: https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/centre-locations/.

Informácie o týchto registračných centrách sa dozviete aj na bezplatných info linkách IOM:

0800 500 088 (pondelok, štvrtok a piatok od 9.00 do 17.00)

0800 500 099 (utorok a streda od 9.00 do 14.00)

UNHCR postúpi zaregistrované žiadosti IOM.

Po tom, ako IOM posúdi a schváli žiadosť, bude peňažná podpora prevedená na slovenský bankový účet zaregistrovaných žiadateľov. Ak nemajú taký bankový účet, pomoc im bude poskytnutá prostredníctvom predplatených kariet od IOM.

Otázky a odpovede

Aký je proces overovania a schválenia tejto peňažnej podpory IOM?

 1. Zaregistrujte sa osobne na jednom z miest UNHCR aj s informáciou, že opatrujete dospelého štátneho príslušníka Ukrajiny s postihnutím, alebo ste dospelý štátny príslušník Ukrajiny so špecifickými potrebami (ďalej „žiadatelia“). Poskytnite všetky kontaktné informácie.
 2. UNHCR odovzdá tieto informácie IOM.
 3. Sociálny pracovník z organizácie, s ktorou IOM spolupracuje v tomto programe, vás bude kontaktovať a začne posudzovací proces.
 4. Sociálny pracovník naplánuje návštevu doma u človeka s postihnutím alebo u človeka so špecifickými potrebami. Sociálny pracovník počas návštevy posúdi zdravotné postihnutie alebo špecifické potreby tých žiadateľov, ktorí nemajú alebo stratili potvrdenie/preukaz o postihnutí.
 5. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú ukrajinské potvrdenie alebo preukaz o postihnutí, budú automaticky zaregistrované bez posúdenia. Kópia ich potvrdenia alebo preukazu bude zadokumentovaná.
 6. Sociálny pracovník navštívi žiadateľov, aby posúdil ich potreby pre zdravotnú starostlivosť.
 7. Nárok na peňažnú podporu bude mať opatrovateľ osoby so zdravotným postihnutím a osoba s určitými špecifickými potrebami po schválení sociálnym pracovníkom.
 8. Peňažná podpora bude vyplatená po splnení všetkých týchto krokov.

Aký je rozdiel medzi osobou so zdravotným postihnutím a osobou so špecifickými potrebami?

Sociálny pracovník posúdi mieru postihnutia podľa kritérií IOM. Na potvrdenie postihnutia je potrebné splniť tieto kritériá:

 • mať potvrdenie alebo preukaz o postihnutí z Ukrajiny,

alebo

 • dosiahnuť skóre 70 percent v hodnotení WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule) spolu s poznámkami z pozorovania a analýzou.

Na posúdenie osoby so špecifickými potrebami sa použijú kritériá, či:

 • osoba má zdravotné komplikácie, ktoré ohrozujú život,
 • osoba trpí cukrovkou alebo inými chronickými poruchami,
 • osoba nedávno podstúpila operáciu a potrebuje domácu starostlivosť,
 • osoba je imobilná,
 • osoba má Downov syndróm,
 • osoba má závažné zdravotné problémy, ktoré určí kvalifikovaný lekár,
 • osoba trpí duševnými poruchami, ktoré jej bránia v začlenení do práce/školy alebo do komunity,
 • osoba, ktorej stav si vyžaduje celodennú starostlivosť a nemôže žiť samostatne,
 • osoba má telesné alebo mentálne postihnutie,
 • osoba trpí epilepsiou,
 • osoba potrebuje asistenčné pomôcky.

Ak sa nemôžem zaregistrovať v centre UNHCR osobne, môže ma zaregistrovať niekto iný?

Je niekoľko možností, ako sa žiadatelia môžu registrovať: osobne v registračnom centre UNHCR, alebo ak sa nemôže osoba so zdravotným postihnutím či osoba so špecifickými potrebami zaregistrovať na mieste UNHCR osobne, môže ju zaregistrovať rodinný príslušník, ktorý poskytne všetky údaje požadované UNHCR. Alebo je možné dohodnúť si návštevu mobilného tímu UNHCR, ktorý zaregistruje žiadateľa s postihnutím alebo so špecifickými potrebami u nich priamo doma.

Aké dokumenty a informácie mám poskytnúť na posúdenie mojich požiadaviek?

Počas návštevy sociálneho pracovníka budete potrebovať preukazy totožnosti (cestovný pas, alebo iný oficiálny doklad totožnosti) na identifikáciu opatrovateľa a človeka s postihnutím.

Ukrajinské potvrdenie o postihnutí alebo zdravotná dokumentácia budú tiež užitočné.

Budete vyzvaní aj na vyplnenie formulára a zadanie čísla bankového účtu na Slovensku, aj vo formáte IBAN.

Je peňažná podpora IOM prekážkou na získanie inej peňažnej podpory UNHCR, IFRC alebo UNICEF, ktorú poskytujú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny?

Nie, každá organizácia poskytuje podporu pre inú kategóriu ľudí:

 1. UNHCR, UNICEF a IFRC – peňažnú podporu v hmotnej núdzi,
 2. UNICEF – peňažnú podporu pre opatrovateľov detí s postihnutím (18 rokov a mladšie),
 3. IOM – peňažnú podporu pre opatrovateľov dospelých štátnych príslušníkov Ukrajiny so zdravotným postihnutím a pre dospelých štátnych príslušníkov Ukrajiny so špecifickými potrebami.

Čo ak mám dieťa so špecifickými potrebami?

UNICEF poskytne peňažnú podporu opatrovateľom dieťaťa so špecifickými potrebami. Proces uznania takejto podpory je rovnaký ako v prípade IOM. Dieťa so špecifickými potrebami musí byť zaregistrované v UNHCR, ktoré poskytne informácie UNICEF. Po posúdení vás do mesiaca bude kontaktovať partner UNICEF – TENENET, aby posúdil oprávnenosť opatrovateľa. Ak ju opatrovateľ spĺňa, počas troch mesiacov dostane 508 eur mesačne.

Pre informácie o peňažnej podpore UNHCR a UNICEF zavolajte na bezplatnú informačnú linku peňažnej podpory UNICEF a UNHCR:

Bezplatné číslo: 0800 221 230 (zo slovenského telefónneho čísla)

Bezplatná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (hovor z iného ako slovenského telefónneho čísla).

Ak mám ďalšie otázky alebo spätnú väzbu, koho môžem skontaktovať? Ako môžem podať dôvernú sťažnosť?

Zavolajte prosím na bezplatné informačné linky 0800 500 088 (pondelok, štvrtok a piatok od 9.00 do 17.00) a 0800 500 099 (utorok a streda od 9.00 do 14.00), alebo nám pošlite e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Kontakt:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad na Slovensku

Bezplatné informačné linky (hovory zo Slovenska):

0800 500 088 (pondelok, štvrtok a piatok od 9.00 do 17.00)

0800 500 099 (utorok a streda od 9.00 do 14.00)

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


IOM poskytuje túto peňažnú podporu v rámci svojho oficiálneho programu peňažnej podpory (Cash-Based Intervention (CBI) Programme).

Aktivita bola uskutočnená s finančnou podporou z grantov z USA – U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM), Francúzska, Švajčiarska – State Secretariat for Migration (SEM) a Nórska – Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

logo us flag

 

logo republique france web

 

logo swiss sem web

 

logo norway web