Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (European Migration Network - EMN) na Slovensku vypracuje v roku 2016 päť nových publikácií: Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2015, Prístupy k zamietnutým žiadateľom o azyl v SR, Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v SR – čo funguje?, Hľadanie rodinného života – Právo na zlúčenie rodiny v SR: národná prax a Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR.

Pozrite si štúdie EMN vydané do roku 2015.

V roku 2015 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 3 568 konzultácií 2 296 klientom. Pracovníci IOM identifikovali 29 obetí obchodovania s ľuďmi a 19 obetiam asistovali aj pri ich bezpečnom návrate do krajiny pôvodu. IOM pomohla pri návrate zo Slovenska do 15 rôznych krajín ďalším 92 cudzincom, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný návrat domov a 17 z nich poskytla po návrate ďalšiu podporu, s ktorou si mohli zabezpečiť základné životné potreby. Okrem toho IOM zabezpečila humanitárny transfer 98 utečencov z utečeneckých táborov do Slovenskej republiky, ktorá im na svojom území poskytla dočasné útočisko. Utečenci budú po absolvovaní prípravy presídlení zo Slovenska do krajín, ktoré im poskytnú nový domov.

Prečítajte si súhrn výsledkov v kľúčových oblastiach činnosti IOM za rok 2015.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v priebehu októbra a novembra 2015 uskutočnila šesť tréningov pre 111 pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slovenska.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a Košiciach v roku 2015 uskutočnilo osem INFO dní pre cudzincov. Tento model integrovaného poradenstva umožnilo migrantom vybaviť si agendu a na jednom mieste získať informácie naraz od právnych konzultantov MIC, príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, oddelenia živnostenského podnikania, oddelenia štátneho občianstva a matrík a zdravotných poisťovní. Toto poradenstvo pod jednou strechou v roku využilo 138 cudzincov z 30 krajín.

Od roku 2012 MIC zorganizovalo celkovo už 21 takýchto dní integrovaného poradenstva pre cudzincov.

Začiatkom decembra 2015 uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom MV SR konferenciu Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertný okrúhly stôl.

V roku 2015 uskutočnili zástupcovia komunít migrantov v spolupráci s Migračným informačným centrom IOM (MIC) 25 rôznych podujatí, na ktorých 2 400 návštevníkom predstavili svoju kultúru a podporili spoločenský život komunity. Prečítajte si výber zo zaujímavých akcií, ktoré priniesol tento rok bohatý na multikultúrne podujatia pre verejnosť a život komunít na Slovensku.

V novembri a decembri 2015 IOM prepravila na Slovensko 17 utečencov z utečeneckých táborov na Blízkom východe. Sú to rodiny s deťmi a jednotlivci zo Sudánu a Etiópie, ktorí museli opustiť svoje rodné krajiny pre hrozbu prenasledovania a strachu o vlastný život. Na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov a boli vybraní na presídlenie do inej krajiny, ktorá ich prijme a poskytne im nový domov.

Film Aj my sme tu doma je dokument o živote migrantov na Slovensku a o tom, ako ich vidia Slováci a ako sa ich názory (ne)zhodujú s realitou o migrácii. Premietať ho môžete aj v svojom meste alebo u vás doma. Film je zverejnený na YouTube stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), diváci si ho tu od apríla 2013 do februára 2016 premietli už vyše 5 200-krát. Ďalšie tisícky ľudí si ho pozreli počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku.

Podľa výsledkov celosvetového prieskumu v 142 krajinách sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil. Naopak, 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

Ďalšie informácie a celé výsledky prieskumu, ktoré do správy Ako svet vníma migráciu (How the World Views Migration) spracovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so spoločnosťou Gallup, sú dostupné tu.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – On 27 October 2015, IOM launched its flagship World Migration Report 2015 – Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. The report, the eighth in IOM’s World Migration Report series, focuses on how migration and migrants are shaping cities and how the life of migrants is shaped by cities, their people, organizations and rules.