fbpx

Čo potrebujú cudzinci vedieť, aby mohli začať život v novej krajine a úspešne sa integrovať do spoločnosti? Svoje skúsenosti a odporúčania z praxe v poskytovaní sociálnej a kultúrnej orientácie predstavili na medzinárodnej odbornej konferencii Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín dňa 19. septembra 2012 v Bratislave odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve, Prahe a Bratislave.

Tridsaťdva slovenských rodín a rodín cudzincov sa 18. novembra 2012 stretlo pri spoločných nedeľných obedoch. Stretnutia rodín organizovala IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v rámci projektu Next Door Family (Rodina odvedľa), ktorého cieľom je spájať slovenské rodiny a rodiny cudzincov, majoritu a menšiny žijúce na Slovensku.

IOM Bratislava uskutočnila v júli až októbri 2012 v oblasti integrácie cudzincov, vzdelávania a zvyšovania povedomia o problematike migrácie, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, výskumu násilia páchaného na cudzincoch v SR a ďalších oblastiach rôzne aktivity a podujatia, o ktorých sa dočítate v tomto newslettri. Novinkou tohto čísla sú príbehy klientov IOM – o pomoci pri dobrovoľnom návrate do Vietnamu a opätovnej integrácii v domovskej krajine a o životnom príbehu utečenkyne presídlenej z utečeneckého tábora v Jemene, ktorej Slovensko poskytlo dočasné útočisko.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 4/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 04/2012

Od 7. do 14. októbra 2012 prebiehal festival Rozmanitosť ako súčasť programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Sprievodné akcie festivalu zaujímavo predstavili rôzne menšiny žijúce v Košiciach. Partnerom festivalu bola IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá sa v spolupráci so zástupcami komunít migrantov aktívne zapájala do príprav a programu tohto podujatia. Rozmanitosť vyvrcholila v sobotu 13. 10. 2012 tzv. Polievkovým festivalom, na ktorom si návštevníci mohli vychutnať rozmanitosť kulinárstva a kultúr menšín.

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike uskutočnil 21. augusta 2012 v KC Dunaj diskusný večer s názvom Aj my sme tu doma? Diskusia otvorená pre verejnosť sa konala v rámci vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne.

Pätnásť odborníkov zo Slovenska a zahraničia a 37 pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a mimovládnych organizácií zo Slovenska sa zúčastnilo letného vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne, ktorý v dňoch 20. – 23. augusta 2012 v Bratislave zorganizoval Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike.

Pätnásť klientov pochádzajúcich z Kolumbie, Nikaraguy, Egypta, USA, Sýrie a ďalších krajín využilo 2. augusta 2012 možnosť získať komplexné poradenstvo od zástupcov viacerých inštitúcií. Pilotný deň špecializovaného poradenstva pod názvom One Stop Shop organizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a stretol sa s pozitívnym ohlasom.

Tretie číslo newslettra predstavuje výber aktivít a podujatí IOM Bratislava v oblasti integrácie migrantov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, humanitárnych transferoch utečencov a ďalších hlavných oblastí svojej činnosti, ktoré realizovala v apríli až júni 2012. Zároveň prináša súhrnný prehľad dosiahnutých výsledkov za rok 2011 v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov a prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 3/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 03/2012

V tomto čísle newslettra sa čiastočne obzeráme späť za rokom 2011 a prinášame prehľad o dosiahnutých výsledkoch v rámci niektorých našich oblastí činnosti. Zároveň informujeme o podujatiach a aktivitách realizovaných v období január až marec 2012 a prinášame prehľad zaujímavých projektov, ktoré v súčasnosti realizujeme.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 2/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 02/2012

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila 19. apríla 2012 v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave multiCOOLtúrny večer s názvom Aj my sme tu doma. Podujatie bolo otvorením 7. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku. Multikultúrna párty s rytmami, tancami a chuťami z Ázie, Afriky, Orientu a Karibiku predstavila fúziu rôznych kultúr – našej i cudzincov žijúcich na Slovensku – a pritiahla vyše 500 záujemcov!