fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v priebehu októbra a novembra 2015 uskutočnila šesť tréningov pre 111 pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slovenska.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a Košiciach v roku 2015 uskutočnilo osem INFO dní pre cudzincov. Tento model integrovaného poradenstva umožnilo migrantom vybaviť si agendu a na jednom mieste získať informácie naraz od právnych konzultantov MIC, príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, oddelenia živnostenského podnikania, oddelenia štátneho občianstva a matrík a zdravotných poisťovní. Toto poradenstvo pod jednou strechou v roku využilo 138 cudzincov z 30 krajín.

Od roku 2012 MIC zorganizovalo celkovo už 21 takýchto dní integrovaného poradenstva pre cudzincov.

Začiatkom decembra 2015 uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom MV SR konferenciu Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertný okrúhly stôl.

V roku 2015 uskutočnili zástupcovia komunít migrantov v spolupráci s Migračným informačným centrom IOM (MIC) 25 rôznych podujatí, na ktorých 2 400 návštevníkom predstavili svoju kultúru a podporili spoločenský život komunity. Prečítajte si výber zo zaujímavých akcií, ktoré priniesol tento rok bohatý na multikultúrne podujatia pre verejnosť a život komunít na Slovensku.

V novembri a decembri 2015 IOM prepravila na Slovensko 17 utečencov z utečeneckých táborov na Blízkom východe. Sú to rodiny s deťmi a jednotlivci zo Sudánu a Etiópie, ktorí museli opustiť svoje rodné krajiny pre hrozbu prenasledovania a strachu o vlastný život. Na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov a boli vybraní na presídlenie do inej krajiny, ktorá ich prijme a poskytne im nový domov.

Film Aj my sme tu doma je dokument o živote migrantov na Slovensku a o tom, ako ich vidia Slováci a ako sa ich názory (ne)zhodujú s realitou o migrácii. Premietať ho môžete aj v svojom meste alebo u vás doma. Film je zverejnený na YouTube stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), diváci si ho tu od apríla 2013 do februára 2016 premietli už vyše 5 200-krát. Ďalšie tisícky ľudí si ho pozreli počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku.

Podľa výsledkov celosvetového prieskumu v 142 krajinách sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil. Naopak, 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

Ďalšie informácie a celé výsledky prieskumu, ktoré do správy Ako svet vníma migráciu (How the World Views Migration) spracovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so spoločnosťou Gallup, sú dostupné tu.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – On 27 October 2015, IOM launched its flagship World Migration Report 2015 – Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. The report, the eighth in IOM’s World Migration Report series, focuses on how migration and migrants are shaping cities and how the life of migrants is shaped by cities, their people, organizations and rules.

V septembri 2015 poskytla Slovenská republika na svojom území dočasné útočisko pre 66 somálskych utečencov z Eritrey. IOM ich prepravila na Slovensko a dočasne sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Rodiny s deťmi museli svoju rodnú krajinu opustiť pre pretrvávajúce konflikty a strach o vlastný život. Keďže mnohí z nich na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov, bola im pridelená medzinárodná ochrana a následne boli vybratí na presídlenie do tretej krajiny. Takéto riešenie im po rokoch neistoty umožní začať odznovu v bezpečných podmienkach.

Viac ako 60 pracovníkov verejnej správy a predstaviteľov akademickej oblasti, neziskového sektora, médií a zahraničných ambasád sa zúčastnilo na vzdelávacom seminári na tému Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva, ktorý zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v Slovenskej republike 25. – 27. augusta 2015 v Bratislave.