Migračné informačné centrum IOM (MIC) otvára v Bratislave a Košiciach ďalší cyklus Otvorených kurzov slovenského jazyka pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na Slovensku. Kurzy sú bezplatné a sú pre začiatočníkov aj mierne pokročilých.

Od januára do júna 2019 na šiestich školeniach Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) získali praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku pracovníci 63 rôznych zamestnávateľov, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vyškolila ďalších 87 odborníkov, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva. Vyškolení odborníci vedia oboznámiť jednotlivcov i skupiny s užitočnými informáciami, ako rozoznať riziká obchodovania s ľuďmi, ako sa im vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii.

Prinášame vám najnovšie zaujímavosti o aktivitách a službách IOM na Slovensku – prečítajte si najnovšie číslo Newslettra IOM Slovensko č. 1/2019 vydané v apríli 2019: slovenská verzia a anglická verzia.

Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa tu.

V roku 2018 IOM asistovala 80 cudzincom pri návrate zo Slovenska do 21 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo 6 763 konzultácií 4 550 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku a lektori IOM vyškolili ďalších 96 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na Slovensku.

Nové video Európskej migračnej siete (EMN) stručne predstavuje hlavné zistenia štúdie Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017). Štúdia informuje o integračných opatreniach členských štátov EÚ pre maloletých bez sprievodu,...

V októbri 2018 a v marci 2019 zorganizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Žiline, Trnave, Prešove a Martine verejné podujatia Aj my sme tu doma – ako sa žije cudzincom na Slovensku s diskusiami, filmami s príbehmi cudzincov, výstavou a gastronomickou špecialitou.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) pripravilo nové informačné karty pre cudzincov s aktuálnymi informáciami a odporúčaniami, ako postupovať pri podávaní žiadosti o pobyt na Slovensku a aké povinnosti vyplývajú z jednotlivých typov prechodného a trvalého pobytu. Informačné karty sú dostupné na webovej stránke MIC.

Tretí ročník Global Migration Film Festival uviedol 4. a 5. decembra v Kine Lumière v Bratislave tri pozoruhodné filmy o dôvodoch migrácie do Európy, o radikálnom zásahu sýrskeho konfliktu do životov ľudí a o výzvach, ktorým utečenci čelia v neznámom prostredí v nových krajinách.

Vyjadrenie Antónia Vitorina, generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov

„Migrácia je jednou z veľkých otázok súčasnosti. Témou tohoročného Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si dnes pripomíname, je dôstojná migrácia (#WithDignity).