fbpx

„Pri spomienke na vypuknutie vojny na Ukrajine mi behá mráz po chrbte z toho, ako sa tím v IOM Slovensko zomkol,“ hodnotí odchádzajúca vedúca Úradu IOM Slovensko Zuzana Vatráľová jednu z aktuálnych udalostí v organizácii, ktorá má kľúčovú úlohu v pomoci migrantom a vládam.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje bezplatné poradenstvo migrantom, ktorí chcú žiť, pracovať či študovať na Slovensku, už od roku 2006. Slovensko sa stáva čoraz atraktívnejšou destináciou pre ľudí z iných krajín, preto sú informácie oich pobyte apráci v SR pre IOM kľúčové.

Vypočujte si druhú epizódu podcastu NavzáIOM, ktorá prináša pohľad do Migračného informačného centra (MIC) – kľúčového programu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), v ktorom poskytuje podporu inklúzie migrantov na Slovensku.

Ľudia, ktorí odišli pred vojnou na Ukrajine, sa v novom prostredí často ocitajú v náročných situáciách a čelia mnohým výzvam. Pre ženy ide o obzvlášť náročné obdobie, keďže často zodpovedajú za bezpečnosť svojej rodiny a zabezpečenie svojich blízkych. 

EU Talent Pool Pilot je nový pilotný projekt Európskej komisie pre občanov Ukrajiny, ktorí museli utiecť pred vojnou a majú udelené dočasné útočisko v členskom štáte Európskej únie (EÚ). EU Talent Pool im má pomôcť s hľadaním práce v EÚ.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) rozšírila služby svojho Migračného informačného centra IOM (MIC) do všetkých regiónov Slovenska. Okrem Bratislavy a Košíc môžu migranti získať na jednom mieste komplexné služby a užitočné informácie pre život na Slovensku aj v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Som jednou z tých Ukrajiniek, ktoré museli utiecť pred vojnou a tak som sa v marci minulého roka ocitla na Slovensku. Vo februári tohto roku oslavujem 20 rokov práce pre OSN.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) podporuje občanov EÚ a občanov krajín mimo EÚ  v integrácii na slovenský trh práce. MIC poskytuje podporu pri orientácii na pracovnom trhu, pri príprave životopisu a motivačného listu a pri príprave na pracovný pohovor, pri komunikácii so zamestnávateľmi či pri hľadaní zamestnania.

Keďže pohyb cez slovensko-ukrajinskú hranicu pokračuje, pri kontakte s ľuďmi prichádzajúcimi z cudzích krajín na nové a neznáme územie je kľúčová prevencia a odhaľovanie obchodovania s ľuďmi.

Po roku, ktorý uplynul od ruskej invázie na Ukrajinu, veľa ľudí zvažuje svoje možnosti pobytu v hostiteľskej krajine, či potenciálny návrat domovAdekvátne informácie môžu ľuďom pomôcť správne sa rozhodnúť.