Podujatím Cudzinec v raji s premietaním filmu Stranger in Paradise a diskusiou 11. decembra 2019 v Bratislave vyvrcholila séria diskusných večerov Aj my sme tu doma, ktoré Migračné informačné centrum IOM zorganizovalo v roku 2018 a 2019 tiež v Trnave, Žiline, Prešove a Martine.

Neúspešní žiadatelia o azyl a cudzinci bez povolenia na pobyt na Slovensku, ktorí nemôžu zostať na území Slovenskej republiky, nemajú finančné prostriedky a želajú si vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu, nájdu informácie o pomoci na novej webovej stránke IOM Slovensko www.avr.iom.sk.

V poradí desiata správa IOM predstavuje kľúčové informácie a štatistické údaje o migrácii vo svete a tematické kapitoly o aktuálnych otázkach migrácie do roku 2020. V ďalšej časti analyzuje komplexné a vznikajúce problémy v oblasti migrácie.

Výročná správa Európskej migračnej siete (EMN) informuje o najdôležitejších aktivitách, zmenách a o vývoji politík v oblastí migrácie a medzinárodnej ochrany v roku 2019 na Slovensku. Správa obsahuje tiež štatistiky v oblasti migrácie za SR v roku 2019, vrátane tých, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ.

V súhrnných správach Európskej migračnej siete (EMN) sú zhrnuté, porovnané a vložené do kontextu vývoja v EÚ hlavné zistenia z národných štúdií, ktoré za jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko vypracovali Národné kontaktné body Európskej migračnej siete (EMN) v týchto krajinách.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko od 25. júna 2020 poskytuje občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) informácie a praktickú pomoc pri registrácii ich pobytu na území Slovenskej republiky. Zmeny v podmienkach na pobyt na Slovensku vyplývajú pre občanov UK z odchodu ich krajiny z Európskej únie.

Generálny riaditeľ IOM António Vitorino

Spoločenská súdržnosť: Uznanie, že migrácia je prínosom pre všetkých

Keď hovoríme o migrantoch, príliš často sa pristihneme pri tom, že musíme hovoriť o mimorianych ťažkostiach, pretože sme v zajatí krízového naratívu.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – Launched today at the 2019 IOM Council meeting by IOM Director General, António Vitorino, the latest edition of its flagship publication, the World Migration Report 2020 (WMR 2020), continues the organization’s commitment to providing information on migration that is well-researched, rigorous and accessible.

15 odborníkov vystúpilo 20. – 22. augusta 2019 v Bratislave na 7. vzdelávacom seminári Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie. Ich prezentácie a prednášky zo seminára vo forme podcastov nájdete na webovej stránke seminára EMN.

Výročná správa Európskej migračnej siete (EMN) informuje o najdôležitejších aktivitách, zmenách a o vývoji politík v oblastí migrácie a medzinárodnej ochrany v roku 2018 na Slovensku a dáva ich aj do kontextu politík a legislatívy EÚ. Správa obsahuje tiež štatistiky v oblasti migrácie za SR v roku 2018.