fbpx

Prevencia sexuálneho vykorisťovania a zneužívania je dlhodobo kľúčovou prioritou Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Na medzinárodnom školení pre partnerov z rôznych organizácií IOM testovala nový školiaci modul, ktorý zefektívni a skvalitní zručnosti školiteľov v tejto oblasti.

Cieľ Európa je vzdelávací nástroj, ktorý motivuje mladých ľudí (16+) a odborníkov k diskusii o migrácii a integrácii a inovatívnym a interaktívnym spôsobom vzdeláva o ich súčasných výzvach a príležitostiach v dnešnej Európe.

Migranti, ktorí sa zo Slovenska vracajú do krajiny svojho pôvodu, sa môžu ocitnúť v zraniteľnej situácii. IOM Slovensko preto pripravila sériu školení pre pracovníkov z rôznych inštitúcií a oblastí verejného života na tému ako identifikovať a následne pomôcť ľuďom v takejto situácii.

Na veľtrhu práce Profesia Days 2023, ktorý sa konal 16. – 17. mája 2023 v Bratislave, využilo pomoc Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a jej Migračného informačného centra (MIC) množstvo návštevníkov hľadajúcich rady v oblasti práce a zamestnania migrantov na Slovensku.

Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 Migračné informačné centrum IOM poskytlo svoje poradenské služby spolu 12 163 ľuďom. Prečítajte si všetky výsledky v kľúčových programoch a hlavných oblastiach aktivít Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku za rok 2022.

Ženeva – V pondelok 15. mája 2023 na 6. mimoriadnom zasadnutí Rady IOM členské štáty Medzinárodnej organizácie pre migráciu, migračnej agentúry Organizácie Spojených národov, zvolili za jej budúcu generálnu riaditeľku Amy E. Popeovú.

Deti aj dospelí si 9. mája počas Dňa Európy v Bratislave v interaktívnom stánku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Slovensko hravou formou otestovali svoje vedomosti o migrácii vo svete a na Slovensku a o tom, ako bezpečne cestovať a pracovať v zahraničí, aby sa vyhli rizikám obchodovania s ľuďmi.

Ľudia, ktorí odišli z Ukrajiny po 24. februári 2022, sa často v  novej krajine ocitajú v inom sociokultúrnom kontexte. Pochopenie miestnej kultúry a spoločnosti, v ktorej teraz žijú, im môže pomôcť lepšie sa prispôsobiť novému prostrediu.

„Pri spomienke na vypuknutie vojny na Ukrajine mi behá mráz po chrbte z toho, ako sa tím v IOM Slovensko zomkol,“ hodnotí odchádzajúca vedúca Úradu IOM Slovensko Zuzana Vatráľová jednu z aktuálnych udalostí v organizácii, ktorá má kľúčovú úlohu v pomoci migrantom a vládam.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje bezplatné poradenstvo migrantom, ktorí chcú žiť, pracovať či študovať na Slovensku, už od roku 2006. Slovensko sa stáva čoraz atraktívnejšou destináciou pre ľudí z iných krajín, preto sú informácie oich pobyte apráci v SR pre IOM kľúčové.