Školenie pre zamestnávateľov. Uzávierka prihlášok: 30. 10. 2019.

Školenie pre zamestnávateľov. Uzávierka prihlášok: 1. 10. 2019.

Bezplatné kurzy slovenčiny v Bratislave a Košiciach – začíname 17. 9. 2019