Školenie pre zamestnávateľov. Uzávierka prihlášok: 17. 3. 2020.

Školenie pre zamestnávateľov. Uzávierka prihlášok: 18. 2. 2020.