Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

Film Aj my sme tu doma má tisícky premietnutí

Film Aj my sme tu doma je dokument o živote migrantov na Slovensku a o tom, ako ich vidia Slováci a ako sa ich názory (ne)zhodujú s realitou o migrácii. Premietať ho môžete aj v svojom meste alebo u vás doma. Film je zverejnený na YouTube stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), diváci si ho tu od apríla 2013 do februára 2016 premietli už vyše 5 200-krát. Ďalšie tisícky ľudí si ho pozreli počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku.

Čítať ďalej...

Ako vo svete a na Slovensku vnímajú migráciu

Podľa výsledkov celosvetového prieskumu v 142 krajinách sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil. Naopak, 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

Ďalšie informácie a celé výsledky prieskumu, ktoré do správy Ako svet vníma migráciu (How the World Views Migration) spracovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so spoločnosťou Gallup, sú dostupné tu.

Čítať ďalej...

IOM Launches 2015 World Migration Report

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – On 27 October 2015, IOM launched its flagship World Migration Report 2015 – Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. The report, the eighth in IOM’s World Migration Report series, focuses on how migration and migrants are shaping cities and how the life of migrants is shaped by cities, their people, organizations and rules.

Čítať ďalej...

Dočasné útočisko pre ďalších 66 utečencov v programe Humanitárneho transferu utečencov a osôb pod ochranou UNHCR cez územie SR

V septembri 2015 poskytla Slovenská republika na svojom území dočasné útočisko pre 66 somálskych utečencov z Eritrey. IOM ich prepravila na Slovensko a dočasne sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Rodiny s deťmi museli svoju rodnú krajinu opustiť pre pretrvávajúce konflikty a strach o vlastný život. Keďže mnohí z nich na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov, bola im pridelená medzinárodná ochrana a následne boli vybratí na presídlenie do tretej krajiny. Takéto riešenie im po rokoch neistoty umožní začať odznovu v bezpečných podmienkach.

Čítať ďalej...

O migrácii a ľudských právach prednášalo 17 zahraničných a domácich odborníkov

Viac ako 60 pracovníkov verejnej správy a predstaviteľov akademickej oblasti, neziskového sektora, médií a zahraničných ambasád sa zúčastnilo na vzdelávacom seminári na tému Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva, ktorý zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v Slovenskej republike 25. – 27. augusta 2015 v Bratislave.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2015 – August 2015

Pozrite si najnovšie číslo newslettra IOM na Slovensku 1/2015. Nájdete v ňom pozvánky na zaujímavé podujatia a informácie o pomoci a aktivitách IOM. Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihlásiť sa môžete tu: http://www.iom.sk/sk/odoberanie-newslettrov-iom-bratislava.

Čítať ďalej...

IOM's Message for World Humanitarian Day (19 August): Inspiring Humanity in Challenging Times

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

IOM Director General William Lacy Swing's message for World Humanitarian Day (19 August): "Picture a scene at International Aid Headquarters in Erbil Iraq: A family has been waiting for hours in the hot sun. They need some basic information about the “who, when where” of an aid distribution…but communication has broken down, because the guard is unable to help.  He doesn’t know how to engage upward to his superiors to find an answer, nor directly to the needy—and that is how missions fail to meet their goals."

Čítať ďalej...

On World Day against Trafficking in Persons, IOM calls for renewed commitment against exploitation and trafficking

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva, July 30, 2015 – Citing a new study, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, International Organization for Migration Director General William Lacy Swing called the exploitation and trafficking of victims, a growing phenomenon in a world awash in conflict and natural disasters.  

“Trafficking in persons not only flourishes during a disaster, it is a direct result of disasters, every bit as much as the infrastructural damages, the loss of life or the food shortages which garner far more attention,” said Ambassador Swing.

Čítať ďalej...

30 July: World Day against Trafficking in Persons

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

CRISIS SITUATIONS ARE LABORATORIES FOR HUMAN TRAFFICKERS, says Ambassador William Lacy Swing, the Director General of the International Organization for Migration (IOM).

"When disaster strikes, the humanitarian community rushes to respond. We mobilize resources, activate response mechanisms, send doctors, search and rescue teams, logisticians, counsellors, engineers, equipment, tarpaulins, food, medicine and water. All the paraphernalia of an emergency response, swings into action, to conflict zones, natural calamities, or man-made disasters."

Čítať ďalej...

Vzdelávanie pracovníkov úradov verejnej správy o migrácii

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) od roku 2010 do mája 2015 uskutočnila 24 tréningov a 17 workshopov pre odborníkov z rôznych inštitúcií verejnej správy, ktoré poskytujú služby cudzincom z krajín mimo EÚ. Vyše 500 účastníkov získalo zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov. Účastníci desiatich workshopov sa zapojili aj do poradenských dní pre cudzincov. Ich bezplatné poradenstvo využili cudzinci z 22 krajín mimo EÚ. Viac informácií o projekte a jeho výsledkoch.

Čítať ďalej...

Výročná správa EMN o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2014

Správa informuje o vývoji legislatívy a politík v oblasti migrácie a azylu, o legálnej migrácii a mobilite, medzinárodnej ochrane vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupinách, nelegálnej migrácii a prevádzačstve na Slovensku v roku 2014. Okrem toho analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a jej vplyv na rozvoj krajín a návraty štátnych príslušníkov tretích krajín. Súčasťou správy je štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie a maloletých bez sprievodu. Výročná správa je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

Čítať ďalej...

IOM buduje kapacity konzulárnych pracovníkov v pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

IOM pokračuje v budovaní kapacít pracovníkov zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorí významne pomáhajú pri identifikovaní obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnutí pomoci. V rámci predvýjazdovej prípravy IOM spolu s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR v máji 2015 vyškolila ďalších 13 konzulárnych pracovníkov. Viac informácií o vzdelávacích aktivitách IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Čítať ďalej...

Ďalších 130 utečencov odišlo z tranzitného centra v Humennom do USA

Od januára do konca mája 2015 IOM v spolupráci s partnermi postupne prepravila z Núdzového tranzitného centra v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC) 130 utečencov somálskej a etiópskej národnosti do krajiny finálneho presídlenia – Spojených štátov amerických. Počas svojho polročného pobytu v ETC migranti absolvovali bezpečnostné pohovory, zdravotné prehliadky a kurzy kultúrnej orientácie, ktoré im pomohli pripraviť sa na život v novom domove.

Čítať ďalej...

Rok 2014: Záujem o služby IOM rastie, pomoc využíva čoraz viac ľudí

V roku 2014 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 4 754 konzultácií 2 265 klientom z viac ako 90 krajín. Pracovníci IOM školili o migrácii 174 zamestnancov verejnej správy z celého Slovenska, ktorí poskytujú služby migrantom z krajín mimo EÚ, a ďalších 48 sociálnych pracovníkov a konzulárnych pracovníkov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Okrem toho IOM pomáhala 57 migrantom pri návrate zo Slovenska domov a ďalších 270 utečencov pod ochranou UNHCR prepravila do Slovenskej republiky, ktorá im poskytla dočasné útočisko.

Prečítajte si súhrn ďalších výsledkov IOM za uplynulý rok v pomoci cudzincom pri ich integrácii na Slovensku, pomoci migrantom pri návrate a po návrate domov, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pri humanitárnom transfere utečencov a v rámci koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

Čítať ďalej...

Štyri podujatia, na ktorých ste mohli spoznať migratov a kultúry z rôznych kútov sveta

Obyvatelia Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc mohli v apríli a máji 2015 zažiť jeden výnimočný deň. V každej z týchto metropol sa stretli ľudia z rôznych krajín a vystúpili na multikultúrnych podujatiach pod názvom Aj my sme tu doma, ktoré zorganizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC). Pre domácich to bola príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí, spoznať skúsenosti migrantov, pre ktorých sa Slovensko stalo druhým domovom, a dozvedieť sa viac o rôznych kultúrach, zvyklostiach a jedlách z ich krajín. A podujatia boli skutočne multiCOOLtúrne!

Čítať ďalej...