Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

MIC informovalo o pomoci pri integrácii cudzincov počas festivalu Fjúžn aj Svetového dňa utečencov

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytovalo poradenstvo v apríli 2016 na Nedeľnej paráde počas 11. ročníka festivalu [fjúžn], aj v júni 2016 na Nedeľnej paráde počas Svetového dňa utečencov. Priamo na mieste mohli návštevníci získať rôzne informačné materiály, ale aj poradenstvo o pobyte na Slovensku, o udelení štátneho občianstva a ďalších dôležitých oblastí o živote cudzincov na Slovensku. Poradenstvo konzultantov MIC využilo niekoľko desiatok ľudí.

Čítať ďalej...

Slovensko na svojom území dočasne prichýlilo ďalších 38 utečencov

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zaradil týchto utečencov do programu humanitárneho transferu. V máji a júni 2016 ich Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) prepravila z utečeneckého tábora v Jemene na Slovensko, ktoré im poskytlo dočasné útočisko.

Skupinu tvoria utečenci somálskej národnosti, prevažne rodiny s malými deťmi, ktorí pre pretrvávajúci konflikt museli pred rokmi opustiť svoje domovy.

Čítať ďalej...

Chcete bezpečne cestovať alebo pracovať v zahraničí? Najprv si pozrite dôležité rady a informácie IOM

Bez dostatočných informácií sa pri cestovaní do zahraničia za prácou vystavujete riziku, že sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi. Webová stránka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) www.bezpecnecestovanie.iom.sk ponúka užitočné rady, ako bezpečne vycestovať, ako si hľadať prácu v zahraničí a naplánovať pobyt. Stránka upozorňuje aj na riziká obchodovania s ľuďmi a radí, ako sa nestať obeťou moderných otrokárov, čo robiť v krízovej situácii a kde hľadať v prípade potreby pomoc.

Informujte sa skôr, ako bude neskoro: www.bezpecnecestovanie.iom.sk.

Čítať ďalej...

IOM vytvorila manuál, ako robiť prevenciu obchodovania s ľuďmi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vydala tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi. Je určený pedagógom, preventistom, lektorom a ďalších odborníkom, ktorí sa v svojej práci sa stretávajú s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi a chcú pre nich realizovať preventívne aktivity v téme obchodovania s ľuďmi. Manuál môžu využiť vo vzdelávaní o tom, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi pri cestovaní a práci v zahraničí.

Čítať ďalej...

Pri presídľovaní utečencov Slovensko poskytlo dočasné útočisko ďalším 110 utečencom

Od januára do apríla 2016 prepravila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensko ďalších 110 utečencov prevažne somálskej a sudánskej národnosti. Ide o zraniteľné rodiny s deťmi a jednotlivcov z utečeneckých táborov z Eritrey a Libanonu, ktorí museli opustiť svoje krajiny pre pretrvávajúce konflikty a ich návrat domov nie je možný. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) ich zaradil do programu humanitárneho transferu utečencov pod ochranou UNHCR a v rámci neho budú utečenci presídlení cez územie Slovenskej krajiny do tretej krajiny, ktorá im poskytne nový domov.

Čítať ďalej...

Služby IOM pri presídľovaní utečencov cez SR sú rozšírené o vakcinačný program

Koncom roka 2015 spustila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v programe Humanitárneho transferu utečencov a osôb pod ochranou UNHCR cez územie SR vakcinačný program pre utečencov, ktorí sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom a pripravujú sa na presídlenie do Spojených štátov amerických. Títo utečenci počas pobytu v centre majú nárok na sériu rôznych očkovaní proti hepatitíde, osýpkam, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu a ďalším chorobám.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2016 – Apríl 2016

Pozrite si najnovšie číslo Newslettra IOM na Slovensku 1/2016 – v slovenskom a anglickom jazyku. Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihlásiť sa môžete tu: http://www.iom.sk/sk/odoberanie-newslettrov-iom-bratislava.

Spoznajte dôležité oblasti života na Slovensku – kurzy pre cudzincov v Bratislave a Košiciach

Migračné informačné centrum IOM (MIC) organizuje aj v roku 2016 pre štátnych príslušníkov z tretích krajín bezplatné kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie. Záujemcom ponúkame zaujímavé témy, ktoré vám pomôžu orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku a uľahčia vám prvé kroky v našej krajine. Kurzy prebiehajú raz mesačne v MIC v Bratislave a v Košiciach. Viac informácii o kurzoch získate na telefónnom čísle 0850 211 478, webovej stránke www.mic.iom.sk alebo e-mailom na mic@iom.int.

V roku 2015 sa na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v Bratislave a Košiciach zúčastnilo 108 osôb.

Čítať ďalej...

EMN pripravuje v roku 2016 päť ďalších štúdií

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (European Migration Network - EMN) na Slovensku vypracuje v roku 2016 päť nových publikácií: Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2015, Prístupy k zamietnutým žiadateľom o azyl v SR, Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v SR – čo funguje?, Hľadanie rodinného života – Právo na zlúčenie rodiny v SR: národná prax a Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR.

Pozrite si štúdie EMN vydané do roku 2015.

Čítať ďalej...

Prioritou IOM je konkrétna pomoc migrantom. Tu sú výsledky činnosti IOM za rok 2015

V roku 2015 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 3 568 konzultácií 2 296 klientom. Pracovníci IOM identifikovali 29 obetí obchodovania s ľuďmi a 19 obetiam asistovali aj pri ich bezpečnom návrate do krajiny pôvodu. IOM pomohla pri návrate zo Slovenska do 15 rôznych krajín ďalším 92 cudzincom, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný návrat domov a 17 z nich poskytla po návrate ďalšiu podporu, s ktorou si mohli zabezpečiť základné životné potreby. Okrem toho IOM zabezpečila humanitárny transfer 98 utečencov z utečeneckých táborov do Slovenskej republiky, ktorá im na svojom území poskytla dočasné útočisko. Utečenci budú po absolvovaní prípravy presídlení zo Slovenska do krajín, ktoré im poskytnú nový domov.

Prečítajte si súhrn výsledkov v kľúčových oblastiach činnosti IOM za rok 2015.

Čítať ďalej...

IOM vyškolila 111 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v priebehu októbra a novembra 2015 uskutočnila šesť tréningov pre 111 pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slovenska.

Čítať ďalej...

Komplexné poradenstvo počas INFO dní v roku 2015 využilo 138 cudzincov z 30 krajín

Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a Košiciach v roku 2015 uskutočnilo osem INFO dní pre cudzincov. Tento model integrovaného poradenstva umožnilo migrantom vybaviť si agendu a na jednom mieste získať informácie naraz od právnych konzultantov MIC, príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, oddelenia živnostenského podnikania, oddelenia štátneho občianstva a matrík a zdravotných poisťovní. Toto poradenstvo pod jednou strechou v roku využilo 138 cudzincov z 30 krajín.

Od roku 2012 MIC zorganizovalo celkovo už 21 takýchto dní integrovaného poradenstva pre cudzincov.

Čítať ďalej...

Odborníci ponúkli odporúčania pre pripravovaný Integračný program SR pre osoby s medzinárodnou ochranou

Začiatkom decembra 2015 uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom MV SR konferenciu Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertný okrúhly stôl.

Čítať ďalej...

2015: Aktívny a kultúrne hodnotný rok pre komunity migrantov aj slovenskú verejnosť

V roku 2015 uskutočnili zástupcovia komunít migrantov v spolupráci s Migračným informačným centrom IOM (MIC) 25 rôznych podujatí, na ktorých 2 400 návštevníkom predstavili svoju kultúru a podporili spoločenský život komunity. Prečítajte si výber zo zaujímavých akcií, ktoré priniesol tento rok bohatý na multikultúrne podujatia pre verejnosť a život komunít na Slovensku.

Čítať ďalej...

IOM prepravila ďalších 17 utečencov na Slovensko, ktoré im poskytlo dočasné útočisko

V novembri a decembri 2015 IOM prepravila na Slovensko 17 utečencov z utečeneckých táborov na Blízkom východe. Sú to rodiny s deťmi a jednotlivci zo Sudánu a Etiópie, ktorí museli opustiť svoje rodné krajiny pre hrozbu prenasledovania a strachu o vlastný život. Na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov a boli vybraní na presídlenie do inej krajiny, ktorá ich prijme a poskytne im nový domov.

Čítať ďalej...