Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

Po dobrovoľnom návrate zo Slovenska domov získalo podporu ďalších 20 migrantov

IOM od januára do novembra 2017 podporila tých migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátili zo Slovenska do 12 krajín pôvodu a ktorí ju potrebovali na stabilizovanie svojej situácie po návrate a zlepšenie životných podmienok po čase strávenom v zahraničí.

Pomoc IOM vo forme služieb a tovarov smerovala migrantom po návrate do Afganistanu, Ghany, Gruzínska, Indie, Iraku, Moldavska, Pakistanu, Srbska, Srbska – Kosova, na Ukrajinu, do USA a Vietnamu najmä na získanie živobytia pre seba a svoje rodiny, na základné materiálne vybavenie, dočasné ubytovanie alebo rekonštrukciu bývania.

Dvanásť navrátilcov využilo podporu na otvorenie si obchodu a na poľnohospodársku činnosť.

„Som veľmi spokojný na čo som použil podporu po návrate domov. Otvoril som si obchod a dokážem podporovať svoju rodinu a aj pokryť náklady,“ vyjadril sa Samer z Iraku.

Čítajte viac:

Príbeh klienta IOM - Samer z Iraku

Samer z Iraku: Pomoc IOM zohrala v mojom živote veľkú úlohu

 

 Navrátilec z Kosova si otvoril vlastnú autoumyváreň a ďalšiemu sa po návrate do Gruzínska podarilo rozšíriť služby rodinného hostela pre turistov. Klient v Moldavsku opäť naštartoval svoju firmu na rekonštrukčné práce.

Čítajte viac:

Príbeh klienta IOM - Emre z Gruzínska

Emre z Gruzínska: Dobrý nápad mi dal prácu, nemusím ju už hľadať v zahraničí

 

 Traja migranti mohli s podporou IOM rekonštruovať svoje bývanie a hospodárstvo.

„Vďaka vzdelaniu a ďalšej pomoci od IOM som si dokázal nájsť dobrú prácu. Mám stály príjem, teším sa z toho ja, aj moja rodina,“ povedal Karan z Indie.

O reintegračnú pomoc môže požiadať každý migrant, ktorý sa rozhodol pre dobrovoľný návrat zo Slovenska domov s IOM. Reintegračná pomoc je prispôsobená aktuálnej situácii, vzdelaniu, pracovným skúsenostiam a potrebám navrátilca. Vypracuje personálny reintegračný plán na využitie podpory, ktorú môže využiť na jeden typ pomoci alebo kombináciu viacerých typov: na začatie vlastného podnikania alebo vstup do partnerstva v inej firme, na rekonštrukciu bývania, vzdelávanie, zdravotnú pomoc alebo dočasné ubytovanie.

Od roku 2007 do novembra 2017 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 224 jednotlivcom alebo rodinám v 31 krajinách.

Pozrite si krátke video o reintegračnej pomoci IOM migrantom po návrate domov:

Viac informácii o programe AVRR: www.avr.iom.sk

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo isf amif fareb sk

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.