Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

Štúdia EMN: Zmeny pobytového statusu v Slovenskej republike

Štúdia Európskej migračnej siete (EMN) sa zaoberá legislatívnym rámcom, ktorý upravuje možnosti zmeny pobytového statusu štátnych príslušníkov tretích krajín z územia SR. Nájdete v nej aj rozsah práv, ktoré žiadateľ získa pri zmene pobytu v porovnaní s prvou žiadosťou.

Štúdiu zostavila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko, ktorá je koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike (SR).

IOM - Štúdia EMN: Zmeny pobytového statusu v Slovenskej republike