Na stiahnutie

Stručný manuál predstavuje mobilnú aplikáciu IOM a ponúka návod, ako ju využiť vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi a ako informovať mladých ľudí o bezpečnom cestovaní. Manuál aj aplikácia sú v piatich jazykoch: slovenčine, češtine, poľštine, maďarčine a angličtine. Aplikácia je voľne dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke IOM www.safe.iom.sk.

 

Manuál je praktickou pomôckou pre pracovníkov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. Manuál obsahuje prehľad o problematike obchodovania s ľuďmi a skupinové aktivity, pomocou ktorých možu učitelia, preventisti, lektori a ďalší odborníci pripraviť účinné informačné stretnutia či vzdelávanie o rizikách obchodovania s ľuďmi, poskytnúť rady, ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí, a odporúčania, ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi.

 

Publikácia prostredníctvom posilnenia znalostí relevantných odborníkov  v téme obchodovania s ľuďmi  napomáha k realizácii individuálnej alebo skupinovej prevencie, identifikácii obetí a v neposlednom rade k efektívnej spolupráci zainteresovaných subjektov pri zaradení obete do referenčnej siete pomoci.  Zostavila a spracovala Katarína Kubovičová, IOM Bratislava. Slovenský jazyk.

 

Publikácia sa zameriava na včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi a žiadateľmi o azyl v Slovenskej republike. Oboznamuje s najnovšími medzinárodne používanými postupmi v oblasti identifikácie a základnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v kontexte migrácie tak, že poskytuje konkrétne praktické nástroje ako identifikovať, zaobchádzať a následne referovať obete – migrantov do systému starostlivosti o ne. Zostavil tím pracovníkov oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi IOM Bratislava. Slovenský jazyk.

 

Brožúra zameraná na predchádzanie rizík spojených s prácou v zahraničí. Slovenský jazyk.

 

Brožúra zameraná na predchádzanie rizík spojených s prácou v zahraničí. Slovenský jazyk.

 

Prevenčná brožúra určená pre ľudí, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia za prácou. Poskytuje základné informácie o obchodovaní s ľuďmi, užitočné rady pred cestou a počas pobytu v zahraničí a tiež dôležité kontakty na pomáhajúce organizácie a veľvyslanectvá. Zostavil tím pracovníkov IOM z oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská verzia (aktualizácia: marec 2016).

Pozrite si tiež informácie o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí aj na webovej stránke IOM: www.bezpecnecestovanie.iom.sk.

 

TV spot k prevencii obchodovaniu s ľuďmi s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi so zameraním na obchodovanie so ženami. Slovenský jazyk.

 

TV spot k prevencii obchodovaniu s ľuďmi s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi so zameraním na obchodovanie  s mužmi. Slovenský jazyk.

 

Dokumentárny film s názvom 0800 800 818 zobrazuje aktuálne trendy v obchodovaní s ľuďmi – slovenskými obeťami v zahraničí. Prostredníctvom štyroch reálnych príbehov nehovorí len o nútenej prostitúcii, ale aj o nútenej práci či nútenom žobraní. Cieľom filmu je poskytnúť preventívne informácie a predstaviť možnosti pomoci mužom a ženám, ktorí sa mohli stať obeťami tohto trestného činu. Dokument vytvorila IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom. Vznikol s finančnou podporu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Audiovizuálneho fondu. Slovenský jazyk, anglické titulky.

 

Film predstavuje problematiku obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Bol nakrútený v roku 2003 - v čase, keď jednoznačná väčšina obetí obchodovania s ľuďmi, ktorí pochádzali zo Slovenska, bola nútená práve k prostitúcii. Aj keď v súčasnosti sú na vzostupe tiež iné formy obchodovania s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie zostáva stále aktuálnym problémom.

 

Brožúra obsahuje samoidentifikačné otázky indikujúce obchodovanie s ľuďmi, informácie o Programe podpory a ochrany obetí obchodovania a kontakty na pomáhajúce mimovládne organizácie v členských štátoch EÚ. Tieto informácie sú okrem slovenčiny uvedené v ďalších 14 jazykoch: angličtina, francúzština, vietnamčina, čínština, ruština, ukrajinčina, gruzínčina, moldavčina, hindu, perzština, paštu, urdu, panjabi, bengali.

 

Národný program popisuje stratégiu Slovenskej republiky  v problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 v zmysle legislatívy, strategických a praktických cieľov a plánovaných aktivít. Slovenský jazyk.

 

Brožúra o tom, ako môže sociálny pracovník, zamestnanec zahraničných zastupiteľstiev, pracovník neziskových organizácií a zdravotníckych zariadení rozpoznať obeť obchodovania s ľuďmi a ako jej môže pomôcť. Zostavil tím pracovníkov oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi IOM Bratislava. Slovenská verzia.

 
 
 
Powered by Phoca Download